สมาคมนักข่าวฯ ขอบคุณไทยเบฟที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของสมาคมฯ

นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์ นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย นายวันชัย วงศ์มีชัย อุปนายกฝ่ายบริหารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และนายปราเมศร์ เหล็กเพ็ชร อนุกรรมการ สมาคมฯ ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับนายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในโอกาสเข้าพบเพื่อขอบคุณที่บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของสมาคมฯ เมื่อ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘