SIBA มอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดา สมาชิกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ

 

ว่าที่ รต.กานต์ เหมสมิติ  ประธานฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์และสวัสดิการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยกรรมการบริหารให้การต้อนรับนางปานชีวา นาคสิทธิ์ นางศศิมา อมาตยกุลและนายวีรพันธุ์ ศรีบรรณสาร คณะผู้บริหารจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ (SIBA) ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ในโอกาสที่เดินทางมามอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิกสมาคมฯ เมื่อ 28 เมษายน 2558