สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย มอบสินไหมมรณกรรม

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  มอบสินไหมมรณกรรม

27 พฤษภาคม  2558   นายวันชัย  วงศ์มีชัย   นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  มอบสินไหมมรณกรรม  จำนวนเงิน  100,000.-  บาท  ให้แก่  ผู้รับประโยชน์  นางยุวดี  แสงพา   ภรรยาของ  นายสุรพล  พรหมสาขา ณ สกลนคร   สมาชิกของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ซึ่งถึงแก่กรรมเร็วๆ นี้

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ได้ทำประกันชีวิตกลุ่มให้แก่สมาชิกสมาคมฯ  กับ  บริษัท  เมืองไทยประกันชีวิต  จำกัด   (มหาชน)