สมาคมนักข่าวฯแสดงความยินดีครบรอบ 77 ปี ก่อตั้งโรงพยาบาลหัวเฉียว

 

สมาคมนักข่าวฯแสดงความยินดีครบรอบ 77 ปี ก่อตั้งโรงพยาบาลหัวเฉียว

ว่าที่ร้อยตรี กานต์  เหมสมิติ นายทะเบียน สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย นายสุเทพ  พุทธิวรกฤต ผู้แทนชมรมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์อาวุโส สมาคมนักข่าวฯ และนายพริษฐ์  เอื่อมพงษ์ไพบูรณ์ อนุกรรมการฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมฯ  มอบดอกไม้ให้กับนายสุธี  เกตุศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลหัวเฉียว นางประภัสสร  รุจิรากรสกุล  ผู้อำนวยการด้านบริหาร และ พญ.เบญจมาศ  วณีสอน  ผู้อำนวยการด้านการแพทย์และการพยาบาล เพื่อแสดงความยินดีในงานวันครบรอบก่อตั้งโรงพยาบาลหัวเฉียว 77 ปี