ข่าวโครงการศิลปะของความต่าง: ดอกไม้บานหลากสี….ที่กรุงเทพฯ

ดอกไม้บานหลากสี....ที่กรุงเทพฯ

เวลา 13.00 น. วันที่ 1 มิถุนายน 2552 ที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นประธานแถลงข่าวโครงการศิลปะของความต่าง: ดอกไม้บานหลากสี....ที่กรุงเทพฯ (Art of Difference: Flowers with flying colors are blossoming...in Bangkok) โดยมีครูสังคม ทองมี ผู้อำนวยการศูนย์ศิลป์สิรินธร, นายอรุณศักดิ์ อ่องลออ เลขาธิการมูลนิธิดอกไม้และนกกระดาษเพื่อสันติภาพ และนายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์ เลขาธิการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมแถลง


แถลงข่าวโครงการ

คุณหญิงกษมา กล่าวว่า สืบเนื่องจากเครือข่าย “หยุดทำร้ายประเทศไทย หยุดใช้ความรุนแรง” ซึ่งประกอบด้วยองค์กรเครือข่ายต่าง ๆ ได้จัดโครงการรณรงค์ “หยุดทำร้ายประเทศไทย หยุดใช้ความรุนแรง” รวมกันตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2552 ที่ผ่านมานั้น เพื่อสร้างความสำนึกร่วมกันของสังคมไทยว่าในระบอบประชาธิปไตยมีความเห็นต่างกันและมีความขัดแย้งทางการเมืองได้ แต่ต้องไม่ใช้ความรุนแรง และเห็นว่า ทุกฝ่ายต้องเคารพเสรีภาพของผู้อื่นและกฎหมาย ไม่อ้างเสรีภาพในระบอบประชาธิปไตยของตนเองมาละเมิดเสรีภาพของผู้อื่นและไม่เคารพกฎหมายของบ้านเมือง รวมทั้งเชิญชวนคนไทยมาร่วมนั่งพูดคุย ใช้เหตุผล รับฟังเหตุผลของกันและกันในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นแนวทางที่ทำให้ประเทศของเราออกจากวิกฤติความขัดแย้งครั้งนี้อย่างสันติวิธี

คุณหญิงกษมา กล่าวต่อว่า โครงการดอกไม้บานหลากสี...ที่กรุงเทพ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมรณรงค์ หยุดทำร้ายประเทศไทย หยุดใช้ความรุนแรง เพื่อใช้สื่อศิลปะสื่อสารให้สังคมตระหนักร่วมกันว่า ประชาธิปไตยเห็นต่างกันได้ต้องไม่ใช้ความรุนแรง และเพื่อเปิดพื้นที่ให้กับองค์กรและกลุ่มประชาชนต่าง ๆ โดยเฉพาะเยาวชนที่ไม่เห็นด้วยกับความรุนแรง ได้มีส่วนร่วมในการแสดงออกผ่านงานศิลปะด้านต่าง ๆ

สำหรับโครงการดอกไม้บานหลากสี...ที่กรุงเทพ เป็นกิจกรรมต่อเนื่องของการรณรงค์ผ่านงานศิลปะภาพวาด โดยเยาวชน นักเรียน นักศึกษา เพื่อให้สังคมไทยร่วมตระหนักว่าประชาธิปไตยมีความเห็นแตกต่างกันได้โดยไม่ใช้ความรุนแรง

การประกวดวาดภาพจะแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอุดมศึกษา โดยมีรางวัลในแต่ละระดับดังนี้ รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท รางวัลดีเด่น 5 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท และรางวัลสร้างสรรค์ 10 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท ทุกรางวัลจะได้รับเงินรางวัลพร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

ภายในงานนอกจากจะมีการแข่งขันวาดภาพแล้ว ยังมีการพูดคุยในหัวข้อ “ศิลปะกับสังคม” โดย นายธีรยุทธ บุญมี อาจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การแสดงดนตรีจาก อี๊ด ฟุตบาธ การแสดงโมเดิรน์อาร์ต และชมรมตลาดนัดศิลปะ(อารต์มาร์เก็ต) อีกทั้งยังขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปร่วมวาดภาพระบายสีบนผ้าผืนเดียวกัน ซึ่งจะมีนักศึกษานำผ้าพร้อมสีให้ไปประชาชนได้มีส่วนร่วมโครงการตามจุดต่าง ๆ ทั่วกรุงเทพ

โครงการดอกไม้บานหลากสี...ที่กรุงเทพ จะจัดขึ้นในวันที่ 25 กรกฏาคม 2552 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร สำหรับนักเรียน นักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.tja.or.th พร้อมส่งใบสมัครโดยแฟกซ์มาที่เบอร์ 0-2668-7505 หรือ อีเมลล์ reporter@inet.co.thอีเมล์นี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน สอบถามรายละเอียดที่โทร 0-243-8599 หมดเขตรับสมัครวันที่ 15 มิถุนายน 2552

โดยผลงานของผู้เข้าร่วมประกวดทุกท่านจะจัดแสดงที่หอศิลปและวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครจนถึงวันที่ 31 กรกฏาคม 2552 ก่อนจะนำไปจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวต่อไป


ใบสมัคร  ใบสมัคร

กติกาการเข้าร่วมโครงการ  กติกาการเข้าร่วมโครงการ

โครงการดอกไม้บานหลายสีในกรุงเทพฯ  โครงการดอกไม้บานหลายสีในกรุงเทพฯ

Flower 1  Flower 2บรรยากาศภายในงาน 1 บรรยากาศภายในงาน 2
ดอกไม้บานหลากสี....ที่กรุงเทพฯ