องค์กรสื่อ จับมือสภาทนายความ ช่วยเหลือคดีความให้สื่อมวลชน

วันที่ 30 มี.ค. เวลา 14.00น. ที่ห้องประชุมชั้น 3 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ เป็นหัวหน้าคณะนำผู้แทนองค์กรวิชาชีพสื่อประกอบด้วย นายพีระวัฒน์ โชติธรรมโม นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย นายวัสยศ งามขำ อุปนายกฝ่ายกิจกรรมพิเศษ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และนายฐิติพันธ์ พัฒนมงคล ประธานชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยผู้บริหารองค์กรวิชาชีพสื่อ เข้าพบว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ เพื่อหารือเรื่องความร่วมมือในการช่วยเหลือสื่อมวลชนด้านคดีความที่เกิดจากการทำหน้าที่โดยสุจริต และความร่วมมือด้านวิชาการอื่นๆ โดยจะลงนามบันทึกข้อตกลง“ความช่วยเหลือด้านการดำเนินอรรถคดีและการส่งเสริมทางวิชาการ” เร็วๆนี้

#สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย#สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ#Thaijournalistsassociation#สภาทนายความ#คดีความสื่อมวลชน