อบรมเชิงปฏิบัติการ ชุมนุมนักข่าว ประจำปี 2558 “ต่อยอดประเด็นข่าวสืบสวน”

 

รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ชุมนุมนักข่าว ปี 2558 “ต่อยอดประเด็นข่าวสืบสวน” จำนวน 30 คนดังนี้

ลำดับที่ คำนำหน้า ชื่อ-นามสกุล สังกัด ตำแหน่งที่สังกัดปัจจุบัน
1 นาย กันตภณ มั่นคงกิจ บริษัท โมโน บรอดคาสท์ ผู้สื่อข่าว
2 นาย ปุณสิษฐ์ แช่ม Metro TV โทรทัศน์มหานคร ผู้สื่อข่าว
3 นางสาว นันท์ชนก วงษ์สมุทร์ Bangkok Post ผู้สื่อข่าว
4 นางสาว ณัฏฐ์ธยาน์ สุทธิเจริญ นสพ.โพสต์ทูเดย์ นักข่าว
5 นางสาว ดวงนภา  ประเสริฐพงษ์ นสพ.โพสต์ทูเดย์ ผู้สื่อข่าว
6 นางสาว
นสพ. The Nation ผู้สื่อข่าว
7 นาย ปรัชญ์ รุจิวนารมย์ นสพ. The Nation นักข่าวโต๊ะ Local
8 นาย นภัส ธีรดิษฐากุล เนชั่นทีวี ผู้สื่อข่าวเนชั่นทีวี
9 นาย เจษฎ์ ประเสริฐรุ่งเรือง เนชั่นทีวี ผู้ประกาศ/ผู้สื่อข่าว
10 นางสาว วิภาลักษณ์  นิวาศะบุตร นสพ.เดลินิวส์ ผู้สื่อข่าว
11 นางสาว กฤติมา  โฆสิตสมิต นสพ.เดลินิวส์ ผู้สื่อข่าว
12 นาย พิสิฐ ภูตินันท์ นสพ.ไทยรัฐ ผู้สื่อข่าว
13 นางสาว ธิดารัตน์ เมืองจันทร์ ไทยรัฐ ออนไลน์ ผู้สื่อข่าวออนไลน์
14 นาย กิตติศักดิ์ วีระชัยเจริญสุข ไทยรัฐทีวี ผู้สื่อข่าว
15 นางสาว มัญชุพร  แก้วตรีวงษ์ นสพ.บ้านเมือง ผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ
16 นางสาว ศุภมาศ  ศรีขำ นสพ.บ้านเมือง ผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ
17 นาย ปวเรศน์ สุขไพบูลย์ Nikkan Thai Business ผู้สื่อข่าว
18 นางสาว บุจยมาศ  ซอร์มย์ นสพ.แนวหน้า ผู้สือข่าว
19 นางสาว อัญชลี  บุญชนะ นสพ.แนวหน้า ผู้สื่อข่าว
20 นางสาว อามีเนาะ อุเซ็ง นสพ.ไทยโพสต์ ผู้สื่อข่าว
21 นางสาว พาขวัญ ตั้งพินิจการ เว็บไซต์AEC NEWS ผู้สื่อข่าว
22 นาย วีรทัศน์ อิงคภัทรางกูร ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม ผู้สื่อข่าว
23 นางสาว รัตติยา เรืองขจร บมจ.อสมท จำกัด มหาชน ผู้สื่อข่าว
24 นาย พงศ์อิทธิ์ เชิดชูวงศ์ สำนักข่าวไทย อสมท ผู้สื่อข่าว
25 นางสาว วรรณภร สมุทรอัษฎงค์ Asahi Shimbun ผู้สื่อข่าว
26 นางสาว แวนูรไอฮัน แวดอเลาะ นสพ.สงขลาทูเดย์ ผู้สื่อข่าว
27 นาง ปรียาภา คุณสงค์ สำนักข่าว Kyodo News ผู้สื่อข่าว
28 นาย ณัฐพร วีระนันท์ สำนักข่าวอิศรา ผู้สื่อข่าว
29 นางสาว วรรณพร  แก้วแพรก ไทยพีบีเอส ผู้สื่อข่าวออนไลน์
30 นาย ขวัญ โม้ชา
ไทยรัฐทีวี ผู้สื่อข่าวสังคม

๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ชุมนุมนักข่าว” ประจำปี 2558

วันศุกร์ที่ 24 – วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2558

ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

เรียน    ผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ชุมนุมนักข่าว” ประจำปี 2558

ในนามของผู้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ชุมนุมนักข่าว” ประจำปี 2558 มีความยินดีที่ท่านได้สมัครเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวประจำปี 2558 จัดโดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันอิศรา  โดยการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ระหว่างวันศุกร์ที่ 24 – วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2558 ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

เพื่อให้การเข้าร่วมการอบรมดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมการอบรมทุกท่าน รวมทั้งเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สมัครเข้าอบรมได้มีโอกาสเข้ารับการอบรมอย่างทั่วถึง สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในฐานะผู้จัดการอบรมจึงมีเรื่องขอชี้แจง ดังต่อไปนี้

1. ห้องพัก ผู้จัดการอบรมได้จัด “ห้องพัก 2 คน ” พร้อมอาหารเช้าให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม  ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก  สำหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, มินิบาร์ ฯลฯ ผู้เข้าร่วมอบรมต้องรับผิดชอบเอง

2. การเดินทาง ผู้จัดการอบรมได้จัดพาหนะ รถตู้โดยสาร รับส่งผู้เข้าอบรมทุกท่าน โดยออกเดินทางจากสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2558 เวลา 7.00 น.(เริ่มลงทะเบียนเวลา 6.30 น.) และกลับมาส่งยังสมาคมนักข่าวฯ ภายหลังเสร็จสิ้นการอบรม

3. อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม เนื่องจากเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการที่ต้องมีการลงพื้นที่ทำข่าวจริง จึงขอให้ท่านเตรียมอุปกรณ์ในการทำข่าวมาด้วย เช่น คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค เอ็มพี3 กล้องถ่ายภาพ Handy Drive  เป็นต้น

4. ประเด็นที่ต้องเตรียม ส่วนประเด็นในการทำข่าวนั้นมีจะมีการลงพื้นที่ทำข่าวในบริเวณจังหวัดนครนายก จึงขอให้ท่านเตรียมข้อมูลและประเด็นเกี่ยวกับจังหวัดนครนายกมาด้วย

5. ยาประจำตัวและอาหาร หากท่านมียาประจำตัว กรุณาจัดเตรียมมาด้วย และหากมีข้อห้ามเรื่องอาหารกรุณาแจ้งให้กับผู้จัดงานทราบด้วย

6. หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อได้ที่คุณพีรพัฒน์ (เล็ก) หัวหน้าศูนย์ข้อมูล สมาคมนักข่าวฯ โทร.086-074-0005

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

20 กรกฎาคม 2558

๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ชุมนุมนักข่าว” ประจำปี 2558

วันศุกร์ที่ 24 – วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2558

ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

วัน-เวลา

กิจกรรม / หลักสูตรการอบรม

วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2558

เวลา 06.30-07.00 น.

* ลงทะเบียน (รับรองอาหารเช้าและเครื่องดื่ม)

เวลา 07.00-09.00 น.

ออกเดินทางไปยังชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

เวลา 09.15-09.20 น.

* พิธีเปิดการชุมนุม

ดร.สุรศักดิ์  จิรวัสตรมงคล

อุปนายกฝ่ายวิชาการสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เวลา 09.20-10.00 น.

* กิจกรรมแนะนำตัว

เวลา 10.00-10.15 น.

* รับประทานอาหารว่าง

เวลา 10.15 -10.30  น.

ชี้แจงหลักการ และ เหตุผล การจัดอบรม กติกาการอยู่ร่วมกัน และชี้แจงโจทย์การลงพื้นที่

โดย พรรณี  อมรวิพุธพนิช  หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

เวลา 10.30 -12.00  น.

กรณีศึกษา ข่าวสืบสวน รางวัลอิศรา อมันตกุล

ข่าว เปิดโปงธุรกิจ “อุ้มบุญไทย" มดลูกโลก นสพ.ไทยรัฐ

ดำฤทธิ์  วิริยะกุล   หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

ข่าว มหันตภัยเงียบจอกหูหนู รุกเขื่อนกิ่วลม

วริษฐา ภักดี  บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์

ดำเนินรายการโดย  เปี่ยมศักดิ์  คุณากรประทีป

เวลา 12.00-13.00 น.

* รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00-13.30 น.

กิจกรรมสันทนาการ

เวลา 13.30-15.00 น.

การต่อยอดประเด็นข่าว ด้วยการทำ Mind Map

พรรณี  อมรวิพุธพนิช             หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

สุเมธ  สมคะเน   หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

เวลา 15.00-15.30 น.

* รับประทานอาหารว่าง

เวลา 15.30-16.30 น.

การสืบค้นข้อมูลและจริยธรรม

ประสงค์  เลิศรัตนวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการ สถาบันอิศรา

ปราเมศ เหล็กเพ็ชร์ ผู้สื่อข่าวอาวุโส หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

เวลา 16.30 -18.30 น.

ชี้แจงโจทย์ในการลงพื้นที่ทำข่าวพร้อมแจกโจทย์

เวลา 18.30-19.30 น.

รับประทานอาหารเย็น

วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2558

เวลา 07.00-08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า

เวลา 08.30-09.00 น.

กิจกรรมสันทนาการ

วัน-เวลา

กิจกรรม / หลักสูตรการอบรม

เวลา 09.00-09.15 น.

Wrap Up

เวลา 09.15-10.0 น.

เทคนิคการสัมภาษณ์

บุญระดม จิตรดอน   สำนักข่าวเอพี

ดำเนินรายการโดย    นิกร เลิศพิสิฐฐากูร สถานีโทรทัศน์พีพีทีวี

เวลา 10.00-10.30 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

เวลา 10.30-12.00 น.

เทคนิคการเล่าเรื่องผ่านแพลทฟอร์ม ต่างๆ

Social media        จีรพงศ์  ประเสริฐพลกรัง

ข่าว / สกู๊ปข่าว/      พรรณี  อมรวิพุธพนิช

ทีวี                           หทัยรัตน์  พหลทัพ

การใช้ Infographicป ระดิษฐ์ พูลสาริกิจ

ดำเนินรายการ เปี่ยมศักดิ์  คุณากรประทีป

เวลา 12.00-13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00-19.00 น.

ลงพื้นที่ทำข่าวและผลิตผลงานข่าว

เวลา 19.00-21.30 น.

งานเลี้ยงสังสรรค์

วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2558

เวลา 07.00-08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า

เวลา 08.30-09.00 น.

กิจกรรมสันทนาการ

เวลา 09.00-09.15 น.

Wrap Up

เวลา 09.15-10.30 น.

นำเสนอผลงานข่าว

เวลา 10.30-10.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

เวลา 10.45-12.00 น.

วิพากษ์งาน

เวลา 12.00-12.30 น.

ประกาศรางวัล แจกประกาศเกียรติคุณ  พิธีปิดการอบรม

ดร.สุรศักดิ์  จิรวัสตรมงคล

อุปนายกฝ่ายวิชาการสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เวลา 12.30-13.30 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา13.30-15.00 น.

เดินทางกลับ ถึง กทม. โดยสวัสดิภาพ

 

๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑

ที่ สขนท. วช040/16/2558

29  มิถุนายน  2558

 

เรื่อง      ขอเชิญส่งนักข่าวเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ชุมนุมข่าว ปี 2558 “ต่อยอดประเด็นข่าวสืบสวน”

เรียน     หัวหน้ากองบรรณาธิการ , บรรณาธิการ , หัวหน้าข่าว ทุกท่าน

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย    1. ใบรับรองส่งผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการชุมนุมนักข่าว ปี 2558

(ผู้เข้าอบรมต้องกรอกข้อมูลลงทะเบียน ที่ www.tja.or.th)

2. กำหนดการ

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยร่วมกับสถาบันอิศรา ฯ  จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ชุมนุมนักข่าว ปี 2557 เพื่อพัฒนาบุคลากรในวิชาชีพสื่อมวลชน โดยเชิญวิทยากรผู้มีประสบการณ์และได้รับการยอมรับจากกลุ่มวิชาชีพและผู้แทนจากกลุ่มนักวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอดทักษะและปลูกฝังจริยธรรมให้กับผู้สื่อข่าวที่เข้ารับการอบรมระหว่างวันศุกร์ที่ 24 ถึงวันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2558  ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก (รายละเอียดตามกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้)

ในการนี้ คณะผู้จัดงาน ขอเรียนเชิญท่านส่งนักข่าวในกองบรรณาธิการในสื่อของท่าน ที่มีประสบการณ์การทำงานระหว่าง 1-5 ปี เข้าร่วมการอบรมหน่วยงานละ  2 คน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ส่งใบสมัครเข้าร่วมมายังสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย โทรสาร 02-668-7505 หรือ E-mail: tjareporter@gmail.com และต้องกรอกข้อมูลลงทะเบียน ที่ link สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ภายในวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม  2558  (รับจำนวนจำกัด 30 คนเท่านั้น)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านส่งนักข่าวเข้าร่วมการอบรมครั้งนี้และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

 

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวชุติมณฑน์  ศรีขำ)

เลขาธิการ  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 

ประสานงานติดต่อ นายพีรพัฒน์ โทร. 02-668-9422 , 086-074-0005

////////////////////////////

 

ลงทะเบียนออนไลน์

 

 

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ ชุมนุมนักข่าว ปี 2558

หลักการและเหตุผล

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยร่วมกับสถาบันอิศราฯ  จัดทำโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ ชุมนุมนักข่าว เพื่อพัฒนาบุคลากรในวิชาชีพสื่อมวลชน โดยเชิญวิทยากรผู้มีประสบการณ์และได้รับการยอมรับจากกลุ่มวิชาชีพและผู้แทนจากกลุ่มนักวิชาการ  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอดทักษะและปลูกฝังจริยธรรมให้กับผู้สื่อข่าวที่เข้ามาสู่วิชาชีพ  ซึ่งในปัจจุบันเกิดสื่อทีวีดิจิตอล 48 ช่อง นอกเหนือจากสื่อที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์ สื่อออนไลน์ และสื่อดาวเทียม  ทำให้นักข่าวใหม่มีมากมายที่อยู่ในสนามข่าว ยังขาดทักษะที่จำเป็นในการทำหน้าที่สื่ออย่างมีศักยภาพ ตัวอย่างเช่น เทคนิคตั้งคำถาม การสัมภาษณ์ การจับประเด็น  การนำเสนอที่น่าสนใจ  เป็นต้น

ผลจาการอบรมดังกล่าว เมื่อนักข่าวมีศักยภาพต่อหน้าที่ของตนเองและต้องมีจริยธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม  แล้วสังคมก็จะได้ประโยชน์ทั้งในเรื่อง ข้อเท็จจริง ความรู้ การตรวจสอบทุจริต สร้างความเป็นธรรมในการอยู่ร่วมกันของคนทุกคน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาบุคลากรในวิชาชีพสื่อมวลชนให้มีศักยภาพมากขึ้นเพิ่มมุมมองทางการเมือง เศรษฐกิจ  กว้างขวางรอบด้านมากขึ้น

2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอดทักษะ เทคนิค การทำงานสื่อ

3. ปลูกฝังจริยธรรมสื่อให้กับผู้เข้ารับการอบรมให้รับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งที่ตนเองนำเสนอไป

ผู้รับผิดชอบโครงการ

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และสถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย

ผู้เข้าร่วมการอบรม

นักข่าวไม่จำกัดสายงานและสังกัด อายุงาน 1-5 ปี  จำนวน 30 คน