สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย มอบสินไหมมรณกรรม

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  มอบสินไหมมรณกรรม

6  กรกฎาคม  2558   นาย วันชัย  วงศ์มีชัย   นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  มอบสินไหมมรณกรรม  จำนวนเงิน  100,000.-  บาท  ให้แก่  ผู้รับประโยชน์ นาง เมตตา  ปรีชากุล  ภรรยา  นาย สมโชค  ปรีชากุล   สมาชิกของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ซึ่งถึงแก่กรรมเร็วๆ นี้

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ได้ทำประกันชีวิตกลุ่มให้แก่สมาชิกสมาคมฯ กับ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)