โปรดหลีกเลี่ยงหรืองดการนำเสนอภาพข่าวของเหยื่อความรุนแรง ที่เสียชีวิตและบาดเจ็บ

นายวันชัย วงศ์มีชัย นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย แถลงว่า ขอให้ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนแขนงต่างๆ ได้โปรดหลีกเลี่ยงหรืองดการนำเสนอภาพข่าวของเหยื่อความรุนแรง ที่เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจำนวนมากจากเหตุการณ์การก่อการร้ายที่แยกราชประสงค์ โดยให้คำนึงถึงครอบครัวของผู้สูญเสียเป็นสำคัญ เพราะเป็นการซ้ำเติมให้ผุ้สูญเสียเกิดความโศกเศร้าเสียใจต่อภาพที่ปรากฎต่อสื่อมวลชน

อีกทั้งการรายงานข่าวและภาพข่าวที่รุนแรงและน่าหวาดกลัว มีแต่จะซ้ำเติมความสูญเสียให้กับสังคมที่กำลังอยู่ในภาวะเศร้าโศกต่อเหตุการณ์รุนแรงครั้งนี้ ขณะเดี่ยวกันกับ การข่าวยังมีความสับสนขอให้สื่อได้ตรวจสอบและรายงานข่าวที่ถูกต้องเที่ยงตรงอย่าได้เผยแพร่ข่าวลือที่จะยิ่งทำให้สังคมสับสนนำไปสู่สถานการ์ที่เลวร้ายขึ้น