สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยสรุปรายงานสถานการณ์สื่อประจำปี 2558 ของสื่อมวลชนไทย ยกเป็นปีแห่งความอึมครึม อึดอัด และหวาดระแวง เผชิญหน้ากับสถานการณ์ถอยหลังเข้าคลองตามเส้นทางปฏิรูปสื่อ เผยรัฐจ้องควบคุมส่งอำนาจให้ตำรวจเข้าสื่อสิ่งพิมพ์

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยสรุปรายงานสถานการณ์สื่อประจำปี 2558 ของสื่อมวลชนไทย ยกเป็นปีแห่งความอึมครึม อึดอัด และหวาดระแวง เผชิญหน้ากับสถานการณ์ถอยหลังเข้าคลองตามเส้นทางปฏิรูปสื่อ เผยรัฐจ้องควบคุมส่งอำนาจให้ตำรวจเข้าสื่อสิ่งพิมพ์

นายมานพ ทิพย์โอสถ โฆษกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ได้ออกรายงานสถานการณ์สื่อมวลชนประจำปี 2558 เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะ ความยาวจำนวน 4 หน้า มีเนื้อหาสรุปถึงสถานการณ์โดยรวมของสื่อมวลชนไทยทุกแขนง โดยเป็นการรวบจากเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในรอบปี และมีผลกระทบในด้านต่างๆ ต่อสื่อมวลชนไทย ซึ่งสรุปภาพรวมได้ว่าเป็นปีแห่งความ “อึมครึม อืดอัด และหวาดระแวง” และเผชิญหน้ากับการถอยหลังเข้าคลองตามเส้นทางปฏิรูปสื่อของภาครัฐ

นายมานพ กล่าวว่า รายงานดังกล่าวได้สรุปบทบาทการตรวจสอบการทำงานของภาครัฐทั้งรัฐบาล โดยนายกรัฐมนตรีที่มีแนวคิดและการวิพากษ์วิจารณ์สื่อมวลชในหลายโอกาส รวมถึงการทำหน้าที่ของเจ้าที่ของรัฐและองค์กรอิสระที่ทำหน้าที่กำกับดูแลสื่อที่มีผลโดยตรงในด้านการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นของสื่อมวลชน การเรียกบุคคล องค์กรสื่อมวลชนเข้าพบ การตักเตือนด้วยวาจา ลายลักษณ์อักษร และการลงโทษทางปกครอง

โฆษกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ กล่าวว่า นอกจากนี้ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ยังได้สรุปเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวในการปฏิรูปสื่อมวลชนที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ เห็นว่าภาครัฐมีแนวคิดในการเข้ามากำกับกับดูแลสื่อทุกประเภทอย่างเข้มข้น โดยสื่อสิ่งพิมพ์ที่ต้องเผชิญกับแนวโน้มที่น่าเป็นห่วง เพราะมีแนวคิดให้ พ.ร.บ.จดแจ้งการพิมพ์กลับไปอยู่ภายใต้การดูแลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และให้อำนาจตักเตือนหรือปิดกิจการได้