ยกระดับการเคลื่อนไหวคัดค้านกฎหมายฉบับ”คณิต”ให้ถึงที่สุด

(ดาวโหลด)

 

 

เมื่อวันที่ 1 ก.พ. ที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย นายปราเมศ เหล็กเพ็ชร์ อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพฯ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กล่าวถึงกรณีที่กมธ.ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชนเสนอให้ 4ปลัดกระทรวงเข้ามาควบคุม ออกใบอนุญาตใบประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนและเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพฯว่า

เรื่องนี้ฝ่ายสิทธิเสรีภาพฯ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้ติดตามการยกร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวตลอดพบว่า หลักการสำคัญในด้านสิทธิเสรีภาพไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับผ่านประชามติวันที่ 2 ก.พ.  เวลา 09.09 น. ฝ่ายสิทธิเสรีภาพฯขอเชิญชวนนักประชาธิปไตยและเพื่อนๆวงการสื่อมวลชนดีเดย์รณรงค์หยุดกฎหมายกดหัวสื่อ คัดค้าน 4ปลัดกระทรวงควบคุมสื่อ ไม่เอาใบอนุญาต-เพิกถอนใบประกอบวืชาชีพสื่อเพื่อต่อต้านรัฐเข้ามาแทรกแซงสื่อ ปิดหูปิดตาประชาชน โดยเปลี่ยน background FB  Twitter พร้อมกัน และต่อไปจะยกระดับการเคลื่อนไหวคัดค้านกฎหมายฉบับ"คณิต"ให้ถึงที่สุด

 

 

 

 

 


เรื่องที่เกี่ยวข้อง