ส.นักข่าวให้กำลังใจจนท.-ปชช.ในภาคใต้เผชิญ “พายุปาบึก” แนะสื่อประเมินความเสี่ยงตามหลักความปลอดภัย

ส.นักข่าวให้กำลังใจจนท.-ปชช.ในภาคใต้เผชิญ "พายุปาบึก" แนะสื่อประเมินความเสี่ยงตามหลักความปลอดภัย

นายปราเมศร์ เหล็กเพ็ชร นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า จากกรณีที่เกิดภัยทางธรรมชาติ พายุโซนร้อนปาบึก พัดขึ้นฝั่งภาคใต้ทำให้หลายจังหวัดได้รับผลกระทบ ดังนั้นสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ขอส่งกำลังใจให้กับประชาชนในพื้นที่และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเสียสละ รวมทั้งสื่อมวลชนทุกแขนงที่ลงไปในพื้นที่เพื่อรายงานข่าวให้ประชาชนได้รับทราบสถานการณ์

แต่ทั้งนี้ในส่วนของสื่อมวลชนนั้น ขอให้คำนึงถึงหลักความปลอดภัยในการรายงานข่าวเป็นสำคัญ ประเมินความพร้อมของอุปกรณ์ เสื้อผ้า ศักยภาพของยานพาหนะ ประเมินความเสี่ยงของพื้นที่ในจุดที่เข้าไปรายงานข่าวว่าจะสามารถกลับออกมาได้หรือไม่ เพื่อไม่เป็นการเพิ่มภาระให้กับเจ้าหน้าที่และไม่เป็นผู้ประสบภัยไปด้วย อีกประการคือการยืนบนหลักของวิชาชีพด้วยการรายงานข่าวบนพื้นฐานข้อเท็จจริง อย่างรอบคอบ รอบด้าน ใช้ข้อมูลอ้างอิงที่เชื่อถือได้