พึงระวังการนำเสนอข่าวกระทบสิทธิเยาวชน

พึงระวังการนำเสนอข่าวกระทบสิทธิเยาวชน

 

วันที่ 11 ม.ค. 2562 ฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ห่วงใยการนำเสนอข่าวเยาวชนที่เดิมทีเป็นข่าวประเภทการหายไปจากบ้านที่ครอบครัวต้องการกระจายข่าวเพื่อให้สื่อมวลชนช่วยเป็นอีกช่องทางในการช่วยติดตาม

 

แต่เมื่อมีการพบตัวเยาวชนแล้ว ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีกับครอบครัว แต่ปรากฏเป็นลักษณะของข่าวอีกประเภท ที่อาจจะเข้าข่ายการล่อลวงหรือไม่ ซึ่งผู้ปกครองของเยาวชนสามารถใช้สิทธิที่พึงมีตามกฎหมายในการดำเนินคดีได้

 

ดังนั้นเพื่อไม่เป็นการละเมิดความเป็นเยาวชนที่มีกฎหมายคุ้มครองเฉพาะ และรักษาไว้ซึ่งอนาคตของเยาวชนที่จะต้องเติบโตและใช้ชีวิตในภายภาคหน้า สื่อมวลชนควรพึงมีส่วนในการไม่เป็นผู้ละเมิดและซ้ำเติม ควรระวังในการนำเสนอชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น โรงเรียน ที่อยู่ของเยาวชนและรูปของเยาวชน และบุคคลในครอบครัว ตามหลักจริยธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และการใช้เสรีภาพบนความรับผิดชอบ