สรุปสถานการณ์สื่อ ประจำวันที่ 15 มิ.ย.-15 ก.ค.2562


สรุปสถานการณ์สื่อ ประจำวันที่ 15 มิ.ย.-15 ก.ค.2562

สถานการณ์การคืนใบอนุญาติทีวีดิจิทัลของ 7 ช่องที่ยื่นให้กับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ประกอบด้วย 

1.บริษัท สปริง 26 จำกัด (ช่อง 26 หรือช่องนาวเดิม) จะออกอากาศวันสุดท้ายในวันที่ 15 สิงหาคม 2562 และให้ยุติการออกอากาศได้เช้าวันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 00.01 น. ค่าชดเชยก่อนหักเงินค้างชำระงวดที่ 4 จำนวน 890,834,580.43 บาท หักยอดค้างชำระงวด 4 และภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน 215,070,000 บาท คงเหลือเงินค่าชดเชยสุทธิจำนวน 675,764,580.43 บาท

2.บริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จำกัด (ช่อง 19 หรือช่องสปริงนิวส์) จะออกอากาศวันสุดท้ายในวันที่ 15 สิงหาคม 2562 และให้ยุติการออกอากาศได้เช้าวันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 00.01 น. ค่าชดเชยก่อนหักเงินค้างชำระงวดที่จำนวน 500,951,978.91 บาท ยอดค้างชำระงวด 4 ไม่มี จำนวนเงินค่าชดเชยสุทธิ 500,951,978.91 บาท

3.บริษัท ไบรท์ ทีวี จำกัด (ช่อง 20) จะออกอากาศวันสุดท้ายในวันที่ 15 สิงหาคม 2562 และให้ยุติการออกอากาศได้เช้าวันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 00.01 น. ค่าชดเชยก่อนหักเงินค้างชำระงวดที่ 4 จำนวน 499,009,430.95 บาท หักยอดค้างชำระงวด 4 และภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน 127,116,000 บาท คงเหลือเงินค่าชดเชยสุทธิจำนวน 371,983,430.95 บาท

4.บริษัท วอยซ์ ทีวี จำกัด (ช่อง 21) จะออกอากาศวันสุดท้ายในวันที่ 31 สิงหาคม 2562 และให้ยุติการออกอากาศได้เช้าวันที่ 1 กันยายน 2562 เวลา 00.01 น. ค่าชดเชยก่อนหักเงินค้างชำระงวดที่ 4 จำนวน 508,594,170.42 บาท หักยอดค้างชำระงวด 4 และภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน 130,540,000 บาท คงเหลือเงินค่าชดเชยสุทธิจำนวน 378,054,170.42 บาท

5.บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) (ช่อง 14 หรือช่องเอ็มคอตแฟมิลี่) จะออกอากาศวันสุดท้ายในวันที่ 15 กันยายน 2562 และให้ยุติการออกอากาศได้เช้าวันที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 00.01 น. ค่าชดเชยก่อนหักเงินค้างชำระงวดที่ 4 จำนวน 226,428,367.32 บาท หักยอดค้างชำระงวด 4 และภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน 63,130,000 บาท คงเหลือเงินค่าชดเชยสุทธิจำนวน 163,298,367.32 บาท

6.บริษัท บีอีซี มัลติมีเดีย จำกัด (ช่อง 28 หรือช่อง 3เอสดี) จะออกอากาศวันสุดท้ายในวันที่ 30 กันยายน 2562 และให้ยุติการออกอากาศได้เช้าวันที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 00.01 น. ค่าชดเชยก่อนหักเงินค้างชำระงวดที่ 4 จำนวน 903,178,695.45 บาท หักยอดค้างชำระงวด 4 และภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน 223,095,000 บาท คงเหลือเงินค่าชดเชยสุทธิจำนวน 680,083,695.45 บาท

7.บริษัท บีอีซี มัลติมีเดีย จำกัด (ช่อง 13 หรือช่อง 3 แฟมิลี่) จะออกอากาศวันสุดท้ายในวันที่ 30 กันยายน 2562 และให้ยุติการออกอากาศได้เช้าวันที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 00.01 น. ค่าชดเชยก่อนหักเงินค้างชำระงวดที่ 4 จำนวน 226,315,837.27 บาท หักยอดค้างชำระงวด 4 และภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน 63,772,000 บาท คงเหลือเงินค่าชดเชยสุทธิจำนวน 162,543,837.27 บาท

ขณะเดียวกันนายอริยะ พนมยงค์ กรรมการผู้อำนวยการ บมจ.บีอีซีเวิลด์ หรือ ช่อง 3 ได้มีสารถึงพนักงานช่อง 3 ทุกคน โดยสรุปเนื้อหาเป็นการชี้แจงในนาม “สารจากกรรมการผู้อำนวยการ ถึงเพื่อนพนักงาน” ว่า ช่อง 3 ได้จัดส่งเอกสารเพิ่มเติมให้ กสทช. แล้วและอยู่ระหว่างรอการอนุมัติยุติการออกอากาศ โดยมีแผนที่จะยุติออกอากาศช่อง 13 และ 28 ในสิ้นเดือนกันยายน 2562 โดยให้เหตุผลว่า ธุรกิจทีวีไม่ได้เติบโตและรุ่งเรืองเหมือนในอดีต อีกทั้งพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

จากนั้นต้องมีการเลิกจ้างพนักงาน เพราะเมื่อจำนวนช่องน้อยลง ก็มีความจำเป็นใช้บุคลากรหรือพนักงานน้อยลง แต่พนักงานที่ถูกเลิกจ้างจะมีการชดเชยให้ดีกว่าที่กฎหมายแรงงานกำหนดไว้ ส่วนพนักงานที่ยังทำงานกับบริษัทต่อไป จากนี้กระบวนการทำงานจะมีการเปลี่ยนแปลง ต้องมีการปรับตัวทำงานให้เร็วขึ้น ต้องผลิตคอนเทนต์ทั้งช่องทางทีวีและออนไลน์ 


ด้านสถานีโทรทัศน์ "เนชั่นทีวี" ได้รับการคัดเลือกเข้ารับมอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณและโล่รางวัลในสาขาองค์กรสื่อมวลชนดีเด่นด้านการต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2562 เนื่องในงานพิธีครบรอบ 4 ปี การจัดตั้งมูลนิธิต่อต้านการทุจริต จัดขึ้นโดยมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ซึ่งมีศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานมูลนิธิต่อต้านการทุจริต เป็นประธานในงานครั้งนี้ ที่ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต


ขณะที่สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ (SONP) จัดอบรมฟรี โครงการผู้ผลิตข่าวดิจิทัลรุ่นเยาว์ รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม- 2 ก.ย.2562 ที่ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนหลักจาก บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค, ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) และสนับสนุนร่วมโดย ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

สำหรับโครงการเชิงปฏิบัติการผู้ผลิตข่าวดิจิทัลรุ่นเยาว์ หรือ “Young Digital News Providers” ปีนี้จัดขึ้นเป็นรุ่นที่ 4 เพื่อถ่ายทอดความรู้ในทุกมิติของการผลิตข่าวบนโลกดิจิทัล อาทิ ทิศทางในการนำเสนอข่าวสารและพฤติกรรมของผู้บริโภคยุคดิจิทัล, การใช้เครื่องมือบนเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ, การนำเสนอในรูปแบบมัลติมีเดีย, เรียนรู้จริยธรรมการนำเสนอข่าวที่ถูกต้องและเหมาะสม, การวางแผนการตลาดและประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ข่าว, การสร้างสรรค์และออกแบบเว็บไซต์ข่าวให้น่าสนใจ รวมทั้งสร้างแรงบันดาลใจ เปิดมุมมองความคิดสร้างสรรค์ให้กับนิสิต นักศึกษา อีกทั้งจัดให้มีการประกวด “เว็บไซต์ข่าวฝึกปฏิบัติยอดเยี่ยม” ระดับอุดมศึกษา

โดยให้นิสิต นักศึกษาส่งผลงานจริงเข้าประกวดหลังจากได้ฝึกอบรมไปแล้ว ก่อนที่จะก้าวไปสู่การทำงานอย่างมืออาชีพ สำหรับผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรมครั้งนี้จะต้องเป็นนิสิต นักศึกษา สาขานิเทศศาสตร์ หรือวารสารศาสตร์ สาขาประชาสัมพันธ์หรือสื่อสารการตลาด, สาขาการออกแบบสื่อดิจิทัล, สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ในชั้นปีที่ 3 หรือชั้นปีที่ 4 รวม จากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณธัญฉัต วจีเกษม โทรศัพท์ 081 700 2601 อีเมล์ SonpAssociation@gmail.com ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2562 และจะประกาศผลผู้มีสิทธิเข้าร่วมการอบรม ในวันที่ 15 สิงหาคม 2562 หน้าเว็บไซต์ www.sonp.or.th