สรุปสถานการณ์นายกฯ เดินสาย พบสื่อหนังสือพิมพ์ ฟังความเห็น ให้ประเทศไทยเดินไปข้างหน้า

หนังสือพิมพ์มีจิตวิญญาณ เปิดบทสนทนา นายกฯ เดินสายคุยสื่อ