สมาคมนักข่าวฯห่วงใยสื่อมวลชนในการทำข่าวสถานการณ์โควิดในพื้นที่เสี่ยง

วันที่ 20 ธันวาคม 2563 นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ และเลขาธิการสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สมาคมนักข่าวฯ มีความห่วงใยต่อเพื่อนพี่น้องสื่อมวลชน ในสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19 มาอย่างต่อเนื่อง

ทราบว่าจากข้อมูล ณ วันที่ 19 ธันวาคมที่ผ่านมา มีการพบจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดจำนวนกว่า 548 คน ที่จังหวัดสมุทรสาคร และยังต้องสืบสวนโรคในกลุ่มเสี่ยงอีกจำนวนมาก แต่มีทีมข่าวหลายสำนักมีความจำเป็นต้องลงพื้นที่ทำข่าว สกู๊ป รายงานในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ใดก็ตาม จึงขอให้ทีมข่าวและสำนักข่าวต้นสังกัดประเมินความเสี่ยง ดูแลระมัดระวังตัวเองเป็นพิเศษ จัดหาและให้สวมหน้ากากอนามัย พร้อมอุปกรณ์ป้องกันอื่นๆที่เหมาะสม เจลแอลกอฮอลล์

พร้อมทั้งให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่ในการให้คำแนะนำมาตรการด้านสาธารณสุข เพื่อไม่ตกเป็นผู้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงและเป็นผู้ป่วยเสียเอง รวมทั้งการลงพื้นที่ต้องไม่ภาระกับเจ้าหน้าที่ในการคลี่คลายสถานการณ์