รายงานสถานการณ์สื่อมวลชนในรอบปี 2563

รายงานสถานการณ์สื่อมวลชนในรอบปี 2563

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

สถานการณ์ด้านสื่อมวลชนไทยในรอบปี พ.ศ. 2563 เป็นปีแห่ง “วิกฤต ท้าทาย ค้นพบภูมิต้านทานใหม่” จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (Covid-19) ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 จนถึงปัจจุบันที่กำลังจะระบาดรอบใหม่ข้ามปี ขณะเดียวกันตลอดช่วงปี 2563 สื่อมวลชนไทยยังคงต้องปฏิบัติหน้าที่อยู่บนความท้าทายของสถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองท่ามกลางบริบทอันละเอียดอ่อนของสังคมไทย ดังนั้นสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จึงได้สรุปสถานการณ์สื่อไว้ 2 กรณี ดังนี้ 

1.วิกฤตโควิด-สู่ภูมิต้านทานใหม่

เป็นภาวะที่เกือบทุกประเทศทั่วโลกเผชิญวิกฤตร่วมกัน ความรุนแรงที่ยังมิอาจหยุดยั้งได้ของเชื้อร้ายไวรัสโควิด-19 ถาโถมกระทบต่อวิชาชีพและอุตสาหกรรมสื่อมวลชนอย่างหนักหน่วง นับเป็นวิกฤตต่อเนื่องจาก “ดิจิทัลดิสรัปชั่น” ในรอบหลายปีที่ผ่านมา เชื้อร้ายได้กลายเป็นตัวเร่งให้สื่อมวลชนต้องรีบปรับตัวครั้งใหญ่เพื่อความอยู่รอด สื่อหลายสำนักเร่งสร้างวัคซีนป้องกันองค์กรตัวเอง ทั้งการรัดเข็มขัด ลดค่าใช้จ่าย ลดจำนวนพนักงาน รวมถึงการปรับขนาดขององค์กรให้เหมาะสม   

ขณะเดียวกันได้ใช้วิกฤติครั้งนี้เป็นโอกาส ทำให้ค้นพบโมเดลธุรกิจแบบ “New normal” ปรับตัวมุ่งสู่ออนไลน์ เพิ่มโอกาสของช่องทางการนำเสนอ มีการเสริมทักษะพนักงานให้มีองค์ความรู้ที่หลากหลาย ภายใต้การทำหน้าที่สื่อมวลชนบนกรอบจริยธรรมแห่งวิชาชีพ 

2. ความท้าทายการทำหน้าที่ในความขัดแย้ง  

เป็นอีกปีที่ปลอกแขนสัญลักษณ์สื่อมวลชน หมวกนิรภัย หน้ากากป้องกันแก๊สน้ำตา กลายเป็นอุปกรณ์จำเป็นเพื่อความปลอดภัยในวันที่ต้องลงพื้นที่ทำข่าวการชุมนุมทางการเมือง ภายใต้บริบทของสถานการณ์ที่มีความละเอียดอ่อน อ่อนไหว กับสังคมไทยในหลายมิติ แต่ขณะเดียวกันก็ต้องทำงานด้วยความอดทนอดกลั้น และกลับมาตั้งหลักทบทวน เมื่อสื่อมวลชนถูกจับโยงไปเป็นคู่ขัดแย้ง  พร้อมกับตั้งคำถามกดดันให้เลือกระหว่างการทำหน้าที่สื่อมวลชนที่ถูกต้อง กับถูกใจ ภายใต้ความขัดแย้ง โดยมีพื้นที่ออนไลน์ของแต่ละฝ่ายตรวจสอบการทำหน้าที่อย่างเข้มข้น

ในปี พ.ศ. 2564 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ขอเป็นกำลังใจให้กับสื่อมวลชนทุกคน ทุกแขนง ในภาวะวิกฤตที่ยากลำบากนี้ ขอให้ยืนหยัดทำหน้าที่ภายใต้จริยธรรมแห่งวิชาชีพ โดยคำนึงถึงการใช้เสรีภาพบนความรับผิดชอบ

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

31 ธันวาคม พ.ศ. 2563