ผลงานส่งเข้าประกวดบทความ “สื่อเสรีจะร่วมสร้างสันติภาพได้อย่างไร” มอบรางวัลเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคมที่ผ่านมา

ผลงานส่งเข้าประกวดบทความ "สื่อเสรีจะร่วมสร้างสันติภาพได้อย่างไร" มอบรางวัลเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคมที่ผ่านมา

ผลงานบทความที่ส่งเข้าประกวด  ในภาพรวมพบว่ามีเนื้อหาสาระที่สะท้อนมุมมองและความคิดเห็นของผู้เขียนได้เป็นอย่างดี  บางผลงานมีการอ้างอิงถึงสถานการณ์การเมืองในปัจจุบันและมีความพยายามเสนอแนวทางออกของปัญหาในปัจจุบัน  ส่วนรูปแบบการนำเสนอส่วนใหญ่จะเน้นเนื้อหาสาระและหลักการเชิงวิชาการ  ผลงานที่ได้รับรางวัลที่ 1 ในครั้งนี้  ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร  เป็นผลงานของ นางสาวรุ่งอรุณ  รุ่งทองคำกุล จากจังหวัดระนอง มีมติเอกฉันท์ เพราะมีรูปแบบการนำ เสนอที่โดดเด่นและแตกต่าง อ่านแล้วทำให้รู้สึกสบายใจได้และมีการ ลำดับเรื่องราวทำให้ชวนติดตาม  ใช้ภาษาที่ทำให้ผู้อ่านเกิดจินตนาการและเห็นภาพได้อย่างชัดเจน มีข้อความหลายตอนที่ใช้คำอธิบายและเปรียบเทียบทำให้เห็นภาพชัดขึ้น เช่น  ข้อความที่ว่า “ภูมิใจที่พิราบขาวเป็นสัญลักษณ์ของสันติภาพ“  มีการอธิบายคำว่า “ อิสระ และอำเภอใจ” เป็นต้น

ส่วนผลงานที่ได้รางวัลที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร เป็นผลงานของนางสาววรัยพร  แสงนภาบวร จากกรุงเทพ  อันดับ 3 ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร เป็นผลงานของนายปัณณวิทย์ นันทโชคเนตินันท์ จากกรุงเทพ  และรางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้รับเงินรางวัล 2,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ ผลงานของนายบุญเลิศ  คชายุทธเดช และนางสาวปิยธิดา พนมฤทธิ์ จากกรุงเทพ   เข้ารับรางวัลเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคมที่ผ่านมา  ณ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศ ตรงข้ามโรงพยาบาลวชิระ

ในส่วนเนื้อหาบทความท่านสามารถอ่านได้ที่ คอลัมน์มุมความคิด ในเว็บไซด์นี้