ข่าวประกวดคลิปวิดีโอและขบวนเดินรณรงค์เนื่องในวันเสรีภาพสื่อมวลชน โลก (3 พ.ค.) หัวข้อ “ เสรีภาพบนความรับผิดชอบ”

 

ข่าวประกวดคลิปวิดีโอและขบวนเดินรณรงค์เนื่องในวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก (3 พ.ค.) หัวข้อ “ เสรีภาพบนความรับผิดชอบ”

เมื่อวันที่ 1 เมษายน  นางสาวอมรรัตน์ มหิทธิรุกข์ เลขาธิการสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ในวันที่ 3 พฤษภาคมของทุกปีถือเป็นวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก  ซึ่งเป็นวาระที่ประเทศต่างๆ รัฐบาล ประชาชนและสื่อมวลชนจะได้ร่วมกันปลุกจิตสำนึก พิจารณาและพัฒนาข้อคิดข้อเสนอต่างๆที่เกี่ยวกับเสรีภาพในการแสดงออกของสื่อมวลชนและประชาชน  และเป็นการเปิดโอกาสให้ประเทศต่างๆทั่วโลกได้ร่วมกันเฉลิมฉลองและประเมินสถานการณ์ของเสรีภาพในการแสดงออกของสื่อมวลชนของแต่ละประเทศ  โดยผู้ที่ทำงานด้านสื่อสารมวลชนจะต้องทบทวนและพูดคุยกัน โดยเฉพาะเรื่องสิทธิในการแสดงออกและจริยธรรมของวิชาชีพ

ในปีนี้สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) และเครือข่ายส่งเสริมสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชนในเอเชียอาคเนย์ (SEAPA) ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ในหัวข้อชื่อ “ เสรีภาพบนความรับผิดชอบ ” ในวันดังกล่าว  ตั้งแต่เวลา 10.00-12.00 น. จะมีการอ่านแถลงการณ์เพื่อประกาศถึงท่าทีของสื่อมวลชนไทย จากนั้นจะเป็นการเสวนา ในหัวข้อ “เสรีภาพบนความรับผิดชอบ” โดยมีวิทยากร นายกิตติ สิงหาปัด สถานีโทรทัศน์ช่อง ๓  นายภัทระ คำพิทักษ์ หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์  ผศ. ดร. กาญจนา  มีศิลปวิกัย คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  ผู้ดำเนินรายการนายชัยรัตน์ ถมยา  สถานีโทรทัศน์ทีวีไทย  ณ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เลขาธิการ สมาคมนักข่าวฯ กล่าวว่า รูปแบบการรณรงค์จะเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคม ได้แก่  1. การประกวดคลิปวิดีโอเกี่ยวกับสื่อภายใต้หัวข้อ “เสรีภาพบนความรับผิดชอบ” ความยาว 1 – 2 นาที ไม่จำกัดเพศ อายุ รายบุคคลหรือทีมงาน ส่งผลงานประกวดได้ที่ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  เลขที่ 538 / 1 ถนนสามเสน เขตดุสิต กทม. 10300  หรือส่งมาที่อีเมล์ reporter@inet.co.th  โดยสามารถส่งได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 22 เมษายน  2554 เวลา 16.00 น. เป็นวันสุดท้าย (ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องแจ้งชื่อนามสกุลและเบอร์ติดต่อหลังจากส่งแล้วให้โทรยืนยันได้ที่สมาคมนักข่าวฯ )

2. การจัดประกวดขบวนเดินรณรงค์ ณ บริเวณหอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพ มาบุญครอง สยาม เซ็นทรัลเวิร์ด และร่วมจัดกิจกรรมที่ลานศูนย์การค้าสยามพารากอน  เวลา 15.00-16.30 น.   วันที่ 3 พฤษภาคม หัวข้อเรื่อง “ เสรีภาพบนความรับผิดชอบ” โดยมีสถาบันอุดมศึกษาที่มีการเรียนการสอนด้านนิเทศศาสตร์ และวารสารศาสตร์เข้าร่วมโครงการนี้  ประกอบด้วย  1. มหาวิทยาลัยศรีปทุม   2. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  3. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  4.มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 5. มหาวิทยาลัยรังสิต  6. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  7.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  8. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นอกจากนี้ในขบวนพาเหรดแต่ละขบวนจะมีพิธีกรจากสถานีโทรทัศน์และสถานีวิทยุต่างๆ  นักร้องเข้าร่วมรณรงค์ในครั้งนี้ด้วย ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการรณรงค์วันเสรีภาพสื่อชนโลก สามารถดูรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ www.tja.or.th หรือ โทร. 02-668-9422