ข่าววันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก 3 พ.ค. เวลา 08.00 น. ผู้แทนองค์กรวิชาชีพสื่อจะเข้าพบนายกรัฐมนตรี ณ อาคารรัฐสภา

เชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก  ซึ่งตรงกับวันที่ 3 พ.ค.ของทุกปี โดยในปีนี้สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยและเครือข่ายส่งเสริมสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAPA) ได้จัดกิจกรรมต่างๆ  เริ่มตั้งแต่ เวลา 08.00 น. ผู้แทนองค์กรวิชาชีพสื่อจะเข้าพบนายกรัฐมนตรี ณ อาคารรัฐสภาเพื่อยื่นข้อเรียกร้อง มอบเข็มกลัดและเสื้อที่ระลึกเนื่องในวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก

ในเวลา 10.00 น  ณ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี  นายกสมาคมนักข่าว ฯ และนายวิสุทธิ์  คมวัชรพงศ์    นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยจะอ่านแถลงการณ์เนื่องในวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก  เพื่อแสดงถึงท่าที่และจุดยืนของสื่อมวลชนไทย  พร้อมกับแถลงผลสำรวจความคิดเห็นจากสวนดุสิตโพลล์ เกี่ยวกับการทำหน้าที่ของสื่อหัวข้อ “เสรีภาพบนความรับผิดชอบ”

หลังจากนั้นเวลา 10.15 น. จะมีการเสวนาเรื่อง “เสรีภาพบนความรับผิดชอบ” วิทยากรร่วมด้วย นายกิตติ สิงหาปัด พิธีกรรายการข่าว ๓ มิติ, นายวรวิทย์ ศรีอนันตรักษา หัวหน้าข่าวหน้า 1 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ผศ.ดร.กาญจนา มีศิลปวิกกัย คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  ดำเนินรายการโดย นายภิญโญ ไตรสุริยธรรมา สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสและพิธีกรรายการตอบโจทย์  จากนั้นจะมีพิธีมอบรางวัลให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “เสรีภาพบนความรับผิดชอบ”

ช่วงบ่าย มีกิจกรรมรณรงค์โดยนักศึกษาจาก 5 สถาบัน ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและมหาวิทยาลัยบูรพา  ภายใต้แนวคิด “เสรีภาพบนความรับผิดชอบ” ณ  บริเวณลานน้ำพุ หน้าศูนย์การค้าสยามพารากอน   ตั้งแต่ 15.00น ถึง 17.00 น   ทุกท่านจะได้มีโอกาสกระทบไหล่บรรดาผู้ประกาศข่าวจากสถานีโทรทัศน์ทุกช่องที่ไปร่วมรณรงค์เชิญชวนประชาชนทั่วไปแสดงความคิดเห็น  ร่วมด้วยศิลปินจากค่ายอาร์เอสและแกรมมี่  อาทิ กิตติ สิงหาปัด (ช่อง3)ปราย-ธนา อัมพุช (ช่อง 3)  กฤษณะ ไชยรัตน์ (เนชั่นแชนแนล) เผย-วีณารัตน์  เลาหภคกุล (เนชั่นแชนแนล)  ทิพย์-ชลรัศมี งาทวีสุข (ช่อง 5) บารมี  นวนพรัตน์สกุล (ช่อง 3)  ชัญญนิษฐ์ ภาณุบำรุงพงศ์  (ช่อง 3)  เกณฑ์สิทธิ์ กันธจันทร์  ( ช่อง 7) กมลาสน์ เอียดศรีชาย (ช่อง 7)  เบนซ์-ธนภัทร ฐิติพลาธิป (สำนักข่าวไทย)  แมกซ์-รณภพ รากะรินทร์ (สำนักข่าวไทย)  ประวีณมัย บ่ายคล้อย (ไทยพีบีเอส)  พรวดี ลาทนาดี (ไทยพีบีเอส)  วีรนันต์ กัณหา (วอยซ์ทีวี)  พักตร์วิภา พรหมเลิศ  (วอยซ์ทีวี)  จตุพร สุวรรณรัตน์ (สปริงนิวส์)  เตชวัฒน์ สุขรักษ์      (สปริงนิวส์)  ภาสพล  โตหอมบุตร (เนชั่นแชนแนล)  ธีรยา หนูเนียม  (TNN)  รามพิรัชต จันทร์หอม  (TNN)  ชาติชาย ถุงเงิน (สำนักข่าวทีนิวส์)  กิตติพร บุญอุ้ม (สำนักข่าวทีนิวส์) และมีนักจัดรายการวิทยุ และนักหนังสือพิมพ์อาวุโสร่วมในงานครั้งนี้ด้วย

เชิญชวนทุกท่านที่สนใจแวะเวียนไปได้ที่บริเวณลานน้ำพุ หน้าศูนย์การค้าสยามพารากอน  วันที่ 3 พฤษภาคม 2554 ระหว่างเวลา 15.00น ถึง 17.00 น เชิญร่วมสนุกพร้อมรับเสื้อที่ระลึก “เสรีภาพบนความรับผิดชอบ”

//////////////////////////////////////////////////////////////////////

ร่วมรณรงค์ “เสรีภาพบนความรับผิดชอบ”

เนื่องในวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก 3 พฤษภาคม

 

ในวันอังคารที่ 3 พฤษภาคม  2554   ขอเชิญชวนพี่น้องสื่อมวลชนจากทุกสังกัด  ทุกแขนง   นักข่าว ช่างภาพภาคสนามสวมเสื้อรณรงค์เนื่องในวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก (เสื้อสีฟ้า) อย่างพร้อมเพรียง เป็นการแสดงถึงพลังของสื่อมวลชนในทำหน้าที่อย่างมีเสรีภาพบนความรับผิดชอบ  และร่วมกิจกรรมรณรงค์หน้าลานน้ำพุ  หน้าศูนย์การค้าสยามพารากอน  ตั้งแต่เวลา 15.30 น  เป็นต้นไป

สำหรับประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ สามารถร่วมสนุกเพื่อรับแจกเสื้อรณรงค์และเข็มกลัด   ณ  ลานนำพุ  หน้าศูนย์การค้าสยามพารากอน  ตั้งแต่ 15.00 น  เป็นต้นไป  ท่านจะได้กระทบไหล่คนทำสื่อจากทุกวงการ  ผู้ประกาศข่าว และพิธีกรชื่อดัง  ศิลปินนักร้อง    นางงาม และนักหนังสือพิมพ์ตัวจริงเสียงจริง

กำหนดการวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2554

ณ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ห้องประชุมอิศรา อมันตกุล  ชั้น 3  อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

10.00  น           กล่าวไว้อาลัยแก่สื่อมวลชนที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่

โดย  คุณเสด็จ  บุนนาค อุปนายกฝ่ายสิทธิและเสรีภาพ  สมาคมนักข่าว ฯ

10.05 น            แถลงการณ์เนื่องในวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก และผลสำรวจความคิดเห็นจากสวนดุสิตโพล์

หัวข้อ “เสรีภาพบนความรับผิดชอบ “

โดย  คุณชวรงค์  ลิมป์ปัทมปาณี  นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

คุณวิสุทธิ์  คมวัชรพงศ์        นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

10.15 น            เสวนาเรื่อง “เสรีภาพบนความรับผิดชอบ (Freedon  with  Responsibility) ”

วิทยากร คุณกิติติ  สิงหาปัด พิธีกรรายการข่าว 3 มิติ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3

คุณภัทระ คำพิทักษ์ บรรณาธิการข่าว หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

ผศ.ดร.กาญจนา มีศิลปะวิกกัย คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ดำเนินรายการโดย คุณภิญโญ ไตรสุริยธรรมา พิธีกรรายการตอบโจทย์ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

11.45 น            ประกาศรายชื่อคณะกรรมการตัดสิน และมอบรางวัลประกวดคลิปวิดีโอ

โดย คุณชวรงค์  ลิมป์ปัทมปาณี  นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 

ณ ลานน้ำพุ  หน้าศูนย์การค้าสยามพารากอน

12.00 น            นัดนักศึกษาทีมรณรงค์จาก 5 สถาบันการศึกษา (มหาวิทยาลัยศรีปทุม /มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ /  มหาวิทยาลัยรังสิต / มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และมหาวิทยาลัยบูรพา)

13.00 น            ชี้แจงและแบ่งกลุ่มการเดินรณรงค์เนื่องในวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก

1. สกายวอล์ค รถไฟฟ้าบีทีเอส                  โดยมหาวิทยาลัยศรีปทุม

2. ลานสยามดีสคัพเวอร์รี่                         โดยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

3. ใต้สะพานลอยหน้ามาบุญครอง            โดยมหาวิทยาลัยรังสิต

4. โซนซี หน้ามัลติเพล็กซ์                         โดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

5. โซนดี ทางขึ้นบันไดเลื่อนบีทีเอส            โดยมหาวิทยาลัยบูรพา

13.30 น            5 สถาบันการศึกษาโชว์การรณรงค์เนื่องในวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก

14.30 น            ชี้แจงรายละเอียดพิธีกร ผู้ประกาศข่าว  นางสาวไทยปี  2552 รองนางสาวไทยปี 2553  มิสทีนไทยแลนด์  ศิลปินนักร้อง (แบ่งกลุ่มเดินรณรงค์)

15.00 น            กลุ่มนักศึกษาจาก 5 สถาบัน พร้อมผู้ประกาศข่าว พิธีกร นางสาวไทยปี  2552 รองนางสาวไทยปี 2553  มิสทีน ไทยแลนด์  ศิลปินนักร้อง เดินรณรงค์

15.05 น            กิจกรรมบนเวทีหน้าลานน้ำพุ  หน้าศูนย์การค้าสยามพารากอน

รณรงค์เนื่องในวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก     เล่นเกมส์ แจกเสื้อ เข็มกลัด

พิธีกรโดย - กฤษณะ ไชยรัตน์ (เนชั่นแชนแนล)  ทิพย์-ชลรัศมี งาทวีสุข (ช่อง 5)

16.00 น            กิจกรรมเนื่องในวันเสรีภาพสื่อมวลชน การแสดงจาก 5 สถาบันการศึกษา

พิธีกรโดย ปราย-ธนา อัมพุช (ช่อง 3)  เผย-วีณารัตน์  เลาหภคกุล (เนชั่นแชนแนล)

16.15 น            ผู้แทนจาก 4  องค์กรกล่าวถึงความสำคัญของวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก

1. คุณดีเทอร์ เชรงเกอร์ (Mr. Dieter Schlenker)

Chief of Information and Knowledge Management, UNESCO  
2. คุณกายาทรี เวนกีเตสสะวารัน (Ms Gayathry Venkiteswaran)

ผู้อำนวยการบริหาร เครือข่ายส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและสื่อมวลชนในเอเชียอาคเนย์

3.คุณเทพชัย หย่อง

ที่ปรึกษาสมาคมวิทยุและโทรทัศน์ไทย และ ผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

4. คุณเกียรติชัย พงษ์พานิช

นักหนังสือพิมพ์อาวุโส ผู้แทนสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

16.30 น         ประกาศผลและมอบรางวัลขบวนรณรงค์

โดย  คุณมานิจ  สุขสมจิตร   ที่ปรึกษา สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

16.35 น            พิธีกรเชิญชวนตัวแทนสื่อมวลชนอาวุโส จาก 2 สมาคมนำลูกโป่งที่มีข้อความว่า ”เสรีภาพบนความรับผิดชอบ” แจกให้กับประชาชน เพื่อเป็นการประกาศและให้คำมั่นว่าสื่อมวลชนจะทำหน้าที่อย่างมีเสรีภาพบนความรับผิดชอบ

16.40 น            เสร็จสิ้นพิธีการ  ขอบคุณผู้สนับสนุน