สมาคมนักข่าวฯ ขอแสดงความห่วงใยผู้สื่อข่าวที่ต้องปฎิบัติหน้าที่ท่ามกลางความรุนแรง พร้อมแนะหลักปฏิบัติในการรายงานข่าวอย่างปลอดภัย

สมาคมนักข่าวฯ ขอแสดงความห่วงใยผู้สื่อข่าวที่ต้องปฎิบัติหน้าที่ท่ามกลางความรุนแรง พร้อมแนะหลักปฏิบัติในการรายงานข่าวอย่างปลอดภัย

สืบเนื่องจากเหตุการณ์ชุลมุนระหว่างกลุ่มมวลชนที่มีความเห็นต่างทางการเมือง ที่กองบังคับการปราบปราม เมื่อวันที่ 25 กันยายน ส่งผลให้มีผู้สื่อข่าวได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวนั้น นายเสด็จ บุนนาค อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า แม้ขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่ากลุ่มที่ทำร้ายผู้สื่อข่าวเป็นฝ่ายใด และกระทำการโดยมีเจตนาประทุษร้ายผู้สื่อข่าวเพื่อขัดขวางการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนหรือไม่ แต่ทางสมาคมฯ ขอแสดงความห่วงใยมายังผู้สื่อข่าวที่ต้องไปปฏิบัติหน้าที่ของสื่อมวลชนในสถานการณ์ความรุนแรงเช่นนี้ และขอให้ผู้สื่อข่าวที่ต้องปฏิบัติหน้าที่พึงระลึก และระมัดระวังในการรายงานข่าวเป็นสำคัญ

ที่ผ่านมาสมาคมนักข่าวฯ คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้สื่อข่าว จึงได้จัดการอบรมการรายงานข่าวในสถานการณ์ความรุนแรงเพื่อเป็นหลักปฏิบัติในการรายงานข่าวให้ปลอดภัย และนำมาสู่การได้รับข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน โดยหลักปฏิบัติสำคัญในการรายงานข่าวในเหตุการณ์ที่มีความขัดแย้งของฝูงชน คือ

1) คำนึงถึงอยู่เสมอว่า ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นย่อมสะท้อนฝักฝ่าย ผู้สื่อข่าวจึงต้องพึงหลีกเลี่ยงการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่มีลักษณะยั่วยุให้เกิดความรุนแรง

2) พึงระมัดระวังการตกเป็นเครื่องมือในการรายงานข่าวของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง อันจะนำไปสู่ความเข้าใจผิดของประชาชน

3) ในแง่ของความปลอดภัยของผู้สื่อข่าวเองจะต้องพึงระลึกอยู่เสมอว่า จะต้องระมัดระวังไม่ทำให้เกิดการยั่วยุ เช่น ควรแต่งกายให้เหมาะสม สำรวมในการสื่อสาร ไม่แสดงความก้าวร้าว และแสดงท่าทีที่เป็นมิตร

4) ควรแสดงตัวให้ชัดเจนเพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยในการทำงาน นอกจากนี้ควรศึกษากลุ่มผู้ชุมนุมและสภาพพื้นที่ให้มากที่สุดเพื่อความปลอดภัยด้วย

อย่างไรก็ตามในส่วนของผู้ชุมชุม สมาคมนักข่าวฯ อยากเรียกร้องให้ผู้ชุมนุมทุกฝ่ายเข้าใจการทำหน้าที่ของผู้สื่อข่าวที่มุ่งนำเสนอข่าวสาร ข้อเท็จจริงด้วย

www.tja.or.th

25 กันยายน 2555

/////////////////////