29ตค.55-องค์กรสื่อจับมือสภาทนายความฯ ลงนามความร่วมมือ ช่วยเหลือนักข่าวที่ถูกดำเนินคดีจากการปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต ส่งเสริมการทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ ยึดมั่นจริยธรรม

 

องค์กรสื่อจับมือสภาทนายความฯ ลงนามความร่วมมือ ช่วยเหลือนักข่าวที่ถูกดำเนินคดีจากการปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต ส่งเสริมการทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ ยึดมั่นจริยธรรม

ที่สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมป์ ถนนราชดำเนิน วันนี้ (29 ต.ค.) สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และสภาทนายความฯ จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือเรื่องการรับความช่วยเหลือด้านการดำเนินอรรถคดีและการส่งเสริมทางวิชาการขึ้น โดยมีนายสัก กอแสงเรือง นายกสภาทนายความฯ นายชวรงค์ ลิมปปัทมปาณี นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และนายวิสุทธิ์ คมวัชรพงศ์ นายกสมาคมวิทยุและโทรทัศน์ไทย เป็นตัวแทน ในการลงนามความร่วมมือ

นายชวรงค์ กล่าวถึงการลงนามบันทึกความร่วมมือในครั้งนี้ว่า เนื่องจากบางครั้งการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนในการนำเสนอข้อเท็จจริงสู่ประชาชนโดยสุจริตอาจไปกระทบหรือโต้แย้งสิทธิ์ต่อบุคคลหรือองค์กรอื่น ทำให้สูญเสียผลประโยชน์ ส่งผลทำให้สื่อถูกแทรกแซง ถูกคุกคาม อันไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือบางครั้งต้องเข้าสู่กระบวนการทางศาล ถูกฟ้องร้องเพื่อให้ยุติการนำเสนอข่าว หรือฟ้องคดีเพื่อข่มขู่ผู้สื่อข่าว หรือบุคคลในกองบรรณาธิการข่าว ทำให้เกิดความหวาดกลัว และที่สำคัญมีหลายกรณีที่ผู้สื่อข่าวต้องต่อสู้ตามกระบวนการทางศาลอย่างโดดเดี่ยว  ดังนั้นสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ในฐานะที่เป็นองค์กรวิชาชีพสื่อ จึงเห็นควรที่จะหาแนวทางปกป้องคนในวิชาชีพสื่อมวลชนที่ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ ยึดมั่นในจริยธรรมและดำรงความเป็นกลาง สร้างประโยชน์ที่ดีต่อสังคม

ด้านนายสัก กล่าวว่า ในส่วนของสภาทนายความฯ ยินดีให้ความช่วยเหลือกับผู้ประกอบวิชาชีพสื่อที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต หรือยากไร้ ไม่ได้รับความเป็นธรรม ที่ผ่านการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากคณะกรรมการที่สมาคมนักข่าวฯ แต่งตั้งขึ้น โดยการช่วยเหลือนั้นจะเป็นการช่วยเหลือแบบให้เปล่าตลอดทุกชั้นศาล ยกเว้นการเสียค่าธรรมเนียมศาล  นอกจากนี้ยังรวมถึงการช่วยเหลือ สนับสนุนด้านการดำเนินคดีเมื่อผู้ประกอบวิชาชีพนักข่าว นักหนังสือพิมพ์ สื่อวิทยุ และโทรทัศน์ เป็นผู้กล่าวหา หรือเป็นโจทก์ฟ้องคดีด้วย  อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการเพิ่มอาวุธให้กับผู้ประกอบวิชาชีพสื่อทางสภาทนายความฯ ยินดีสนับสนุนการให้ความรู้ทางกฎหมายที่จำเป็นในการประกอบวิชาชีพ โดยเรายินดีสนับสนุนและยินดีที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการทำงานของสื่อมวลชนเพื่อนำเสนอข้อเท็จจริงที่เป็นประโยชน์สู่สังคมต่อไป


ดาวน์โหลดบันทึกข้อความ(mou)

/////////////////////////////////////////////////////////////////

 

กำหนดการ

พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

เรื่องการรับความช่วยเหลือด้านการดำเนินอรรถคดีและการส่งเสริมทางวิชาการ

ระหว่าง

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

และ สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันจันทร์ ที่ 29  ตุลาคม พ.ศ. 2555  เวลา 11.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมชั้น 3 สภาทนายความ ถนนราชดำเนินกลาง กทม.

***************************************************************

10.30-11.00 น.                         แขกผู้มีเกียรติ  และสื่อมวลชน  ลงทะเบียน

11.00-11.10 น.                         คุณเสด็จ บุนนาค อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กล่าวเปิดงานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

11.10-11.30 น.                         คุณชวรงค์ ลิมปัทมปาณี

นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

คุณวิสุทธิ์ คมวัชรพงศ์ นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

คุณสัก กอแสงเรือง นายกสภาทนายความ กล่าวเพื่อเป็นเกียรติ ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

11.30-12.00 น.                         พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

12.00-12.15 น.                         เสร็จพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

มอบของที่ระลึก พร้อมถ่ายภาพหมู่คณะผู้ลงนามพร้อมสักขีพยาน และแขกผู้มีเกียรติ

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ที่ สขนท. 335/13/2555

 

เรื่อง      ขอเชิญทำข่าวการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่องการรับความช่วยเหลือด้านการดำเนินคดีระหว่าง

สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

และ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

วันที่ 29 ตุลาคม 2555 เวลา 11.00 น. ห้องประชุมชั้น 3 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์

เรียน    หัวหน้ากองบรรณาธิการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย    กำหนดการ

ด้วยสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศนไทย และสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่องการรับความช่วยเหลือด้านการดำเนินอรรถคดีและการส่งเสริมทางวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขอความร่วมมือ ประสานงาน ส่งเสริมและช่วยเหลือสื่อมวลชนที่ถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพ ถูกฟ้องร้อง ข่มขู่ หรือถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย นอกจากนี้เพื่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการทางด้านกฎหมายและทางด้านสื่อมวลชน อันจะทำให้เกิดความเข้มแข็งในการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่หวั่นกลัวต่อการคุกคามสิทธิและปราศจากความวิตกกังวลต่อการปฏิบัติงานเพื่อนำเสนอข้อเท็จจริงเพื่อนำประโยชน์สู่ประชาชนโดยสุจริต

ในการนี้ จึงเรียนเชิญท่าน ร่วมเป็นเกียรติและทำข่าวในพิธีลงนามดังกล่าว  ในวันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2555 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 สภาทนายความ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับ

ความร่วมมือจากท่านท่านด้วยดีเช่นเคย และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

 

(นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี)

นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

หมายเหตุ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม -  น.ส.กรองกาญจน์ อาทรธรรมรัตน์  โทร  081-755-7223