วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก World Press Freedom Day-เสวนาเรื่อง “เสรีภาพ…ที่ไม่คุกคาม”-FREEDOM WITHOUT INTIMIDATION

 

 

 

 

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ร่วมกับสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

และสมาคมสิทธิเสรีภาพสื่อในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก World Press Freedom Day

วันศุกร์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖   ห้องประชุมอิศรา อมันตกุล  ชั้น ๓

อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 

๑๐.๐๐  น.        กล่าวไว้อาลัยแก่สื่อมวลชนที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่

โดย นายเสด็จ  บุนนาค อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและปฏิรูปสื่อ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ

 

๑๐.๐๕ น.      แถลงการณ์เนื่องในวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก

หัวข้อ “เสรีภาพ...ที่ไม่คุกคาม” : FREEDOM WITHOUT INTIMIDATION

โดย       นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์                นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

นายวิสุทธิ์  คมวัชรพงศ์                นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

 

๑๐.๑๕ น.      เสวนาเรื่อง “เสรีภาพ...ที่ไม่คุกคาม” : FREEDOM WITHOUT INTIMIDATION

วิทยากร         นายจักร์กฤษ  เพิ่มพูล    ประธาน สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ  คณบดี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น

ศ. ดร. ชัยวัฒน์  สถาอานันท์  คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผศ.  วลักษณ์กมล จ่างกมล คณบดีคณะวิทยาการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ผู้ดำเนินรายการ  นายวีระศักดิ์ พงศ์อักษร   บรรณาธิการกรุงเทพธุรกิจทีวี


สรุป หัวเรื่อง “เสรีภาพ... ที่ไม่คุกคาม มีเนื้อหาคือ

๑ เสรีภาพบนความรับผิดชอบต่อสังคม

๒ เสรีภาพที่ให้ความเป็นธรรมกับฝ่ายที่มีความเห็นแตกต่างรับฟังเหตุผลซึ่งกันและกัน

๓  เพื่อสนับสนุนความปลอดภัยการใช้เสรีภาพในการแสดงออก และแสดงความเห็น การคิดการเขียน ปฏิเสธการข่มขู่คุกคามทุกรูปแบบ และต้องไม่ใช้เสรีภาพไปคุกคามผู้อื่น

๔  สนับสนุนการใช้เสรีภาพให้สังคมเกิดปัญญา เพื่อหาทางออกร่วมกัน มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ปราศจากความกลัวใดๆ