สมาคมนักข่าวฯ เปิดศูนย์ประสานงานสื่อช่วงชุมนุม

สมาคมนักข่าวฯ เปิดศูนย์ประสานงานสื่อช่วงชุมนุม

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เปิดอาคารสมาคมนักข่าวฯ ถนนสามเสน (ตรงข้ามโรงพยาบาลวชิระ) เป็นศูนย์ประสานงานสื่อระหว่างการชุมนุม (Press Center) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการปฏิบัติงานของสื่อมวลชน โดยได้จัดห้องทำงาน ที่พัก และอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวก

 

ทั้งนี้ สื่อมวลชนท่านใดที่มีความสนใจใช้สถานของสมาคมนักข่าวฯ สามารถแจ้งความจำนงล่วงหน้าได้ที่ tjareporter@gmail.com หรือ maewmeaw191@gmail.com

 

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

2 ธันวาคม  2556