สมาคมนักข่าวฯ ไม่ส่งผู้แทนเข้าร่วมสังเกตการณ์การทำงานของ ศรส.

สมาคมนักข่าวฯ ไม่ส่งผู้แทนเข้าร่วมสังเกตการณ์การทำงานของ ศรส.

นายปราเมศ เหล็กเพ็ชร์ เลขาธิการสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กล่าวถึงกรณีที่ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รมว.แรงงาน ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์รักษาความสงบ (ศรส.) ส่งหนังสือถึงนายกสมาคมนักข่าวฯ เพื่อขอให้ส่งตัวแทนร่วมสังเกตการณ์การทำงานของ ศรส. กับ ว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมนักข่าวฯ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2557  มีมติไม่ส่งเจ้าหน้าที่สังเกตการณ์ตามคำขอของ ศรส. เนื่องจากการเข้าร่วมสังเกตการณ์ดังกล่าวไม่ใช่ภารกิจของสมาคม อีกทั้งในพื้นที่ปฏิบัติงานก็มีสื่อมวลชนแขนงต่างๆทำหน้าที่อยู่แล้ว

30 มกราคม 2557