ประกาศสมาคมนักข่าว เรื่องยุติการแจกปลอกแขน

ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เรื่อง การยุติการแจกปลอกแขนใหม่ (สีเขียวอ่อน) ของสมาคมนักข่าวฯ

เนื่องจากสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ได้ออกประกาศให้สื่อมวลชนทุกท่านติดต่อขอรับปลอกแขนแบบใหม่ (สีเขียวอ่อน) ตั้งแต่วันที่ 5  สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมานั้น บัดนี้ ทางสมาคมนักข่าวฯ เห็นควรว่าควรงดการแจกปลอกแขนสื่อดังกล่าวแล้ว เนื่องจากสื่อจากทุกแขนงต่างส่งรายชื่อเพื่อติดต่อขอรับปลอกแขนเรียบร้อยแล้ว

จึงขอประกาศยุติการแจกปลอกแขน ตั้งแต่วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นต้นไป

 

2 กุมภาพันธ์ 2557

 

**หมายเหตุ ; การยุติการแจกปลอกแขนนี้ จะมีผลครอบคลุมทั้ง สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย, สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และสมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทย