3 พฤษภาคม เสรีภาพสื่อโลก

วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก


เมื่อปี 2534 องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโกเสนอให้สมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติประกาศให้วันที่ 3 พฤษภาคมของทุกปี

3 พฤษภาคม เสรีภาพสื่อโลก

แถลงการณ์ร่วมเนื่องในวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

สถานการณ์สื่อมวลชนไทยในวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก ๒๕๔๙
ยุคการสร้างอาณาจักรแห่งความกลัวและความเกลียดชัง

ตลอดยุครัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เสรีภาพของสื่อมวลชนไทยอยู่ในภาวะถดถอยมาโดยตลอด เนื่องจากถูก "แทรกซึม-แทรกแซง-แบ่งแยก" ภาวะเช่นนี้ได้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและรุนแรงขึ้นเป็นทวีคูณเมื่อเกิด วิกฤติทางการเมืองในช่วงปลายปี 2548 มาจนถึงปัจจุบัน กล่าวได้ว่าเสรีภาพสื่อมวลชนไทยในรอบปีที่ผ่านมา เข้าสู่ "บรรยากาศแห่งความกลัวและความเกลียดชัง"

ยิ่งกว่านั้น ท่ามกลางสถานการณ์การเมืองที่มีความขัดแย้งทางความคิดสูง ผู้นำรัฐบาลและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ยังพยายามบิดเบือนการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนให้ประชาชนเกิดความเกลียดชัง และความเข้าใจผิดว่าสื่อได้คุกคามนายกรัฐมนตรี พร้อมทั้งกล่าวหาว่าสื่อไม่เป็นกลาง จ้องทำลายรัฐบาลและความสงบสุขของประเทศ

แถลงการณ์ร่วมเนื่องในวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก


ภาพการรณรงค์วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก เมี่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2549ภาพการรณรงค์วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก เมี่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2549
ภาพการรณรงค์วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก เมี่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2549