คำบอกกล่าวจากเราถึงพวกเขา-กลุ่มเครือข่ายนักข่าวโพสต์

คำบอกกล่าวจากเราถึงพวกเขา

"บางกอกโพสต์และโพสต์ทูเดย์" คือสื่อสาธารณะ เป็นสมบัติของสังคม เสรีภาพและความเป็นอิสระของกองบรรณาธิการ คือ สิ่งที่เราหวงแหน

นายทุน นักธุรกิจที่เข้ามาบริหารโพสต์
ต้อง "หยุด" แทรกแซง รุกราน ทำลายความเป็นอิสระของกองบรรณาธิการ

นายทุน นักธุรกิจที่เข้ามาบริหารโพสต์
ต้องให้บรรณาธิการอยู่ในตำแหน่งตามวาระที่กำหนด
ต้อง ไม่ปลดเขาออกกลางคัน โดยไม่มีเหตุผลอธิบาล ดังเช่านเหตุการณ์ที่ผ่านมา

เราจะยืนหยัดทำหน้าที่ผู้สื่อข่าวอย่างตรงไปตรงมา
เพื่อรักษาผลประโยชน์สาธารรณและผลประโยชน์ของประเทศชาติ

เราจะรายงานให้สังคมทราบทันที หากพบว่า ....
นายทุน ผู้ใช้อำนาจรัฐแทรกแซง รุกราน ทำลายความเป็นอิสระของกองบรรณาธิการ
เราจะร่วมกันปกป้องเสรีภาพและความเป็นอิสระของกองบรรณาธิการโพสต์20 กันยายน 2548
กลุ่มเครือข่ายนักข่าวโพสต์