เสนอตรวจสอบเส้นทางแกรมมีฮุบหุ้นสื่อ

เสนอตรวจสอบเส้นทางแกรมมีฮุบหุ้นสื่อ เรียกร้องนักข่าวตั้งสหภาพสู้เพื่อก่อตั้งสหพันธ์เพิ่มอำนาจต่อรอง แนะสหภาพบางกองโพสต์ยื่นหนังสือถึงเจ้าของป้องกันการแทรงแซงกองบรรณาธิการ

นายเดชอุดม ไกรฤทธิ์ ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายติดตามคณะอนุกรรมการติดตามความเคลื่อนไหวที่มีผล กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของสื่อมวลชน เปิดเผยถึงกรณีที่กลุ่มจีเอ็มเอ็มแกรมมี่ของนายไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม เข้ามาซื้อหุ้นในบริษัทมติชน จำกัด (มหาชน) และบริษัทโพสต์พับลิชชิ่ง กรุ๊ปจำกัดมหาชน)ว่าเรื่องนี้สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยต้อง ทำหนังสือถึงคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (กลต.) เพื่อขอให้เข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีที่มีการรวบรวมหุ้นของทั้งสองบริษัท ดังกล่าว รวมทั้งตรวจสอบว่าการซื้อขายหุ้นมติชนที่เกิดขึ้นจะเข้าข่ายการสร้างราคา หรือปั่นหุ้นหรือไมซึ่งจะต้องเรียกร้องให้ดำเนินการตรวจสอบเรื่องนี้ให้ถึง ที่สุดด้วย

{xtypo_quote}ทางสมาคมนักข่าวฯต้องให้ กลต.เข้าไปตรวจสอบว่ากระบวนการซื้อหุ้นของกลุ่มจีเอ็มเอ็มแกรมมี่มีเส้นทางเดินอย่างไร ใครเป็นโบรกเกอร์ในการรวบรวมหุ้นทั้งหมด เพื่อที่จะสาวไปให้ถึงกลุ่มบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการซื้อขายหุ้นในครั้งนี้ได้{/xtypo_quote} นายเดชอุดม กล่าว

นายเดชอุดมกล่าวว่า จากข้อเท็จจริงที่ปรากฎต้องยอมรับว่าสังคมการบริโภคข่าวสารยังอ่อนแอมาก โดยเฉพาะการบริโภคข่าวสารการเงินการธนาคารยิ่งมีความอ่อนแอมากกว่า จึงเห็นด้วยที่องค์กรสื่อจะต้องร่วมกำหนดแนวทางเพื่อปกป้องเสรีภาพของสื่อ ให้มีอิสระในการนำเสนอข่าวสารได้

สำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาในระยะยาวนั้นนายเดชอุดมเสนอว่า พนักงานของหนังสือพิมพ์แต่ละฉบับควรจะผลักดันให้มีการจัดตั้งสหภาพแรงงานขึ้น เพื่อที่จะผลักดันไปสู่การรวมตัวกันจัดตั้งสหพันธ์แรงงานขึ้น ซึ่งจะทำให้ช่วยเพิ่มอำนาจในการต่องรองและสามารถปกป้องการถูกละเมิดหรือลิดรอนเสรีภาพในการทำหน้าที่ของสื่อได้ในระยะยาว ส่วนแผนระยะสั้นต้องเข้าไปตรวจสอบรายว่าการซื้อขายหุ้นที่เกิดขึ้นขัดกับหลักปฏิบัติข้อใดหรือไม่

นายเดชุอดม กล่าวว่า การจัดตั้งสหพันธ์ของสื่อนั้น จะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับสื่อได้ และเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีความพยายามจะเข้ามาครบบงำหรือซื้อกิจการของหนังสือพิมพ์บางฉบับเกิดขึ้น สหพันธ์สามารถเสนอไม่ให้มีการเข้ามาซื้อหุ้นได้ และหนังสือพิมพ์ทุกฉบับที่เป็นสมาชิกของสหพันธ์ก็รวมตัวออกมาประท้วง เช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นในกลุ่มผู้ประกอบุรกิจครัวการบินที่มีการรวมตัวในรูปของสหพันธ์ เมื่อมีการยื่นข้อเสนอแล้วไม่ได้รับการยอมรับ ก็มีการประท้วงหยุดงานทั้งหมด ทำให้ส่งผลกระทบในวงกว้าง หากทำได้เช่นนี้ สื่อจะมีความเข้มแข็งมาก

สำหรับหนังสือพิมพ์ที่มีสหภาพแรงงานอยู่แล้ว เช่นสหภาพแรงงานบางกอกโพสต์ นายเดชอุดมกล่าวว่า ทางสหภาพหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ควรยื่นข้อเสนอถึงผู้บริหารหนังสือพิมพ์ โดยกำหนดข้อเรียกร้องห้ามมิให้นายทุนเข้ามาถือหุ้นในปริมาณมาก เพื่อป้องกันการเข้ามาคารอบงำกิจการและแทรกแซงความเป็นอิสระในการทำงานของกองบรรณาธิการ โดยต้องมีการทำความตกลงร่วมระหว่างเจ้าของกับสภาพของหนังสือพิมพ็ให้ชัดเจนและเจ้งไปยัง กลต.เพื่อให้รับทราบเงื่อนไขดังกล่าว ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับนายทุนจะยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวได้หรือไม่ด้วย

นอกจากนี้ นายเดชอดุมกล่าวว่า ตัวอย่างที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วนี้ ที่ทางบริษัทโซนี่ถูกฟ้องร้องดำเนินคดีในสหรัฐ ในข้อหาที่มีการว่าจ้างให้เปิดเพลงก็มีการถูกปรับถึง 5 ล้านบาท ในขณะที่ค่ายเพลงดังต่างๆในประเทศไทยมีการซื้อคลื่นในการเปิดเพลงสนับสนุนกิจการของตัวเอง กลับไม่มีความเคลื่อนไหวหรือเรียนกร้องให้ดำเนินการในเรื่องนี้มาก่อน