แถลงการณ์ร่วมกรณีแกรมมี่ซื้อหุ้นบางกอกโพสต์-มติชน

แถลงการณ์ร่วมของสมาคมสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้แห่งประเทศไทย
แถลงการณ์ร่วมกรณีแกรมมี่ซื้อหุ้นบางกอกโพสต์-มติชน

กรณี บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน) ทำการซื้อหุ้นของสื่อสารมวลชน ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในปัจจุบัน คือ มติชนและบางกอกโพสต์ ดังที่ปรากฏเป็นข่าวคราวมาโดยตลอดนั้น กล่าวได้ว่าการกระทำดังกล่าว สร้างความเคลือบแคลงน่าสงสัย ให้กับสังคมเป็นอย่างยิ่ง

จริงอยู่ การเจริญเติบโตทางธุรกิจด้วยการขยายตัวเข้าไปครอบครองธุรกิจของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลอื่นๆนั้น ถือเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้ทั่วไป ในระบบเสรีนิยม และเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้สำหรับการเปลี่ยนมือผู้ประกอบการต่อบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ นั่นคือความเป็นจริงที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

อย่างไรก็ตาม ในฐานะขององค์กรสื่อมวลชนที่มีอิสระทางความคิด ได้รับการยอมรับจากสังคมไม่น้อยอย่างมติชนและบางกอกโพสต์ ซึ่งเป็นองค์กรที่กล่าวได้ว่ามีความแปลกแยก แตกต่างจากองค์กรธุรกิจทั่วไป ด้วยมีความเกี่ยวพันกับวิชาชีพ จรรยาบรรณและจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงานตลอดจนนโยบายที่ปรากฏต่อสาธารณะอย่างเปิดเผยชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้

การที่ผู้บริหารของ จีเอ็มเอ็ม มีเดีย คือ นายไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม ให้เหตุผลอธิบายว่าสิ่งที่อยากจะทำคือเข้าไปต่อยอดให้ดีขึ้น และไม่ทำให้ใครเดือดร้อน นั้น เป็นท่าทีซึ่งควรจะมีการพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ ด้วยบุคลิกของผู้บริหารคนดังกล่าวเป็นที่ประจักษ์ชัดเจน ถึงท่าทีของผู้ที่ประสบความสำเร็จจากธุรกิจบันเทิงและน่าเชื่อได้ว่าการเข้ามาของเขาครั้งนี้ ก็คือ การต้องการความสำเร็จในธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์

ปัญหาที่เกิดขึ้น คือ ความสำเร็จในธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ที่เขาต้องการนั้น เป็นความสำเร็จแบบเดียวกับมติชนและบางกอกโพสต์ เคยประสบมาหรือไม่ หรือว่า เป็นความสำเร็จแบบที่นักธุรกิจบันเทิงกระทำกันซึ่งหากเป็นประการหลังย่อมน่าจะเป็นห่วงว่า “การเข้าไปต่อยอด” ของเขา จะเป็นการตัดยอดของ “ความคิดอิสระ” ที่เคยมีมาอย่างยาวนานของมติชนและบางกอกโพสต์หรือไม่

เราขอให้ผู้บริหารของ จีเอ็มเอ็ม มีเดีย ได้ใคร่ครวญและทบทวนการกระทำที่เกิดขึ้นในครั้งนี้โดยละเอียดรอบคอบ รวมทั้งข้อเรียกร้องให้สังคมโดยรวม ร่วมกันติดตามตรวจสอบพฤติกรรมดังกล่าวอย่างเข้มงวดต่อไป

และเราขอให้กำลังใจและสนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานใน เครือ มติชน และ เครือบางกอกโพสต์ ต่อสู้กับความ ไม่ชอบธรรม ด้วยความเข็มแข็ง เพื่อรักษาไว้ซึ่งความเป็น อิสระทางความคิด และ เสรีภาพของสื่อสิ่งพิมพ์เอาไว้ให้ได้นายไชยยงค์ มณีพิลึก
นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้แห่งประเทศไทย

นายสกนธ์ สินไชย
ประธานเครือข่ายบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภาคใต้