ปั้นนักข่าวเข้าสู่วงการวรรณกรรมรุ่น 2

เนื้อหาปั้นนักข่าวเข้าสู่วงการวรรณกรรมรุ่น 2

  1. นักเขียนรางวัลซีไรต์ จุดประกายความฝัน...ของคนข่าวภาคสนาม doc
  2. “ชมัยพร-เรวัติ” ถ่ายทอดเทคเขียนกวี ชี้ต้องใช้ใจและความรู้สึก doc
  3. “อรสม” เผยเคล็ดเขียนสารคดี ต้องใช้ใจ doc
  4. เทคนิคการใช้จิตนาการเขียนนิยาย doc
  5. ละครชีวิตฉาก “อัศศิริ ธรรมโชติ” doc

ส.นักข่าวนักหนังสือพิมพ์-สถาบันอิศรา-ส.นักเขียน ร่วมมือกันปั้นนักข่าวเข้าสู่วงการวรรณกรรมรุ่น 2

Writer2 Poster

หลังจากปีที่ผ่านมา 3 องค์กรร่วมมือกันติวเข้มหลักสูตรเร่งรัดให้แก่นักข่าวเพื่อก้าวเข้าสู่ถนนนักเขียนในการอบรม “ปั้นนักข่าวเป็นนักเขียน” รุ่นแรก มีนักข่าวให้ความสนใจล้นหลาม จึงจัดการอบรมเป็นรุ่นที่ 2 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงกลางเดือนธันวาคมนี้เท่านั้น...

นาย ชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ผู้อำนวยการบริหารสถาบันอิศรา กล่าวว่า ปี 2550 ที่ผ่านมา สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้มอบหมายให้ สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ปั้นนักข่าวเป็นนักเขียน” โดยมีนักข่าวสนใจเป็นจำนวนมาก ดังนั้น ในปี 2551 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จึงร่วมมือกับสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย และสถาบันอิศราจัดอบรม “ปั้นนักข่าวเป็นนักเขียน” อีกครั้ง ระหว่างวันที่ 20-21 ธันวาคม 2551 ณ ภูตะวันรีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยการสนับสนุนจากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ที่เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างความสัมพันธ์อันดีในหมู่นักข่าว รวมทั้งการสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้กับนักข่าวในการนำไปพัฒนาการเขียนข่าวและ การเขียนในรูปแบบอื่นๆ

นาย ชวรงค์ กล่าวต่อไปว่า สำหรับหัวข้อที่น่าสนใจในการอบรมครั้งนี้ จะมีการปาฐกถาพิเศษ “จากนักข่าวสู่นักเขียน”โดย อัศศิริ ธรรมโชติ ศิลปินแห่งชาติ สนทนา “จากข้อมูลผ่านจินตนาการสู่สีสันวรรณศิลป์” โดย ชมัยภร แสงกระจ่าง นายกสมาคมนักเขียนฯ และ รุ่งมณี เมฆโสภณ กรรมการบริหารสถาบันอิศรา “เทคนิคกลวิธีการเขียนสารคดี” โดย อรสม สุทธิสาคร นักเขียนสารคดีอิสระ “เทคนิคกลวิธีการเขียนบทกวี” โดย จิระนันท์ พิตรปรีชา กวีรางวัลซีไรต์ “ เทคนิคกลวิธีการเขียนเรื่องสั้นและนวนิยาย” โดย ชาติ กอบจิตติ และประชาคม ลุนาชัย นักเขียนรางวัลซีไรต์ และ “เสียงขลุ่ยเพลงกวี” นำโดย ศักดิ์ศิริ มีสมสืบ กวีรางวัลซีไรต์

สำหรับ นักข่าวทั้งหนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ปั้นนักข่าวเป็นนักเขียน” รุ่นที่ 2 สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.isra.or.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 085-3373530 หมดเขตส่งแบบตอบรับในวันพุธที่ 10 ธันวาคม 2551 รีบสมัครด่วน! รับจำนวนจำกัด.

doc isra_writer_press_release

doc writer2_registration_form

doc writer2_workshop_program
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอบคุณค่ะ
วรรธะนี มหาวุฒิวงศ์ (ดาว)