มุมสะท้อนกลับเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ทหารหวั่นปัญหาที่ดินทับซ้อนซ้ำรอยเขาพระวิหาร แม่ค้าโวยที่ดินราคาพุ่ง-ถูกเก็บค่าเช่าแพง

มุมสะท้อนกลับเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ทหารหวั่นปัญหาที่ดินทับซ้อนซ้ำรอยเขาพระวิหาร แม่ค้าโวยที่ดินราคาพุ่ง-ถูกเก็บค่าเช่าแพง


BY TRANSBORDERNEWS ON 7 มีนาคม, 2015

ในประเทศTweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Pin on Pinterestreceived_878134302229856

ร้อยเอกอภินันท์ สงครามชัย ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่ 1207 จังหวัดสะแก้ว เปิดเผยว่า หลังจากที่มีการเปิดนโยบายเพื่อการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจชายแดนจังหวัดสระแก้ว ทำให้ที่ดินชายแดนราคาพุ่งสูง จากไร่ละ 40,000 ในอดีตเป็นไร่ละหลายแสนบาท โดยที่ดินในกรรมสิทธิ์เอกชนที่มีเอกสารชัดเจนจะไม่มีปัญหา สามารถซื้อขายเก็งกำไรได้ แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นขณะนี้คือ ที่ดินทับซ้อนในชายแดนไทย-กัมพูชา โดยเฉพาะบริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านหนองเอี่ยน ตำบลท่าข้าม อำเภออรัญประเทศนั้น อยู่ระหว่างการเร่งตรวจสอบปัญหาที่ดินทับซ้อนอยู่ ดังนั้นหากรัฐจะพัฒนาด้านการค้าและเศรษฐกิจชายแดนไทย-กัมพูชาในอำเภออรัญประเทศได้แก่ชายแดนโรงเกลือ หรือจุดผ่านแดนถาวรที่บ้านป่าไร่ ตำบลป่าไร่ หากเร่งรัดพัฒนาอาจเสี่ยงต่อการสร้างความขัดแย้งคล้ายเขาพระวิหารได้


“ที่ดินส่วนนี้จะมีการแบ่งเขตแดนโดยยึดหลักตาม MOU ปี 43 เมื่อไม่มีความชัดเจนก็ต้องไม่ใช้เป็นพื้นที่การพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แต่กรณีที่เป็นที่ดินรัฐหรือของราชการ สามารถนำมาปล่อยเช่าเพื่อสร้างประโยชน์ได้ แต่เรื่องการพัฒนาหนองเอี่ยนนั้นต้องเลื่อนไปก่อน เพราะไม่สามารถลงทุนได้แม้จะมีฝ่ายเอกชนบางส่วนเร่งรัดให้เกิดขึ้นก็ตาม แต่เรื่องความมั่นคงเป็นสิ่งจำเป็น เราเองก็ไม่อยากขัดแย้งกับเพื่อนบ้านสักเท่าไหร่ โดยฝ่ายกัมพูชาเขาก็จัดเวรทหารชายแดน ตำรวจชายแดนให้มีเวรยามเรื่อยๆ” ร้อยเอกอภินันท์ กล่าว


นางสาวลัดดา แก่นแสงคำ แม่ค้าในตลอดโรงเกลือ กล่าวว่า ตั้งแต่มีการพูดถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ที่ดินก็ราคาพุ่ง ค่าเช่าก็แพงมากขึ้น ผู้ค้าบางรายต้องยอมเลิกกิจการออกไปหาที่เช่าใหม่ ประกอบกับข่าวคราวความมั่นคงของไทยที่ยาวนานมาตั้งแต่รัฐประหาร ขณะนี้ตลาดชายแดนเงียบเหงา เดิมทีตลาดชายแดนนั้นมีชาวกัมพูชาข้ามแดนมาซื้อสินค้าของไทยจำนวนมาก โดยลูกค้าที่มาใช้จ่ายส่วนมากจะเป็นแรงงานไปเช้าเย็นกลับ ทั้งนี้โดยส่วนตัวมองว่า การพัฒนาเศรษฐกิจขนาดใหญ่ไม่มีความจำเป็นต้องทำในพื้นที่ชายแดน เพราะจะเป็นการตัดรายได้ท้องถิ่น การพัฒนาชายแดนควรเป็นไปในลักษณะเมืองพี่เมืองน้องและมีการพัฒนาด้านการคมนาคมข้ามแดนมากกว่าการพุ่งเป้าลงทุนขนาดใหญ่ เพราะปัญหาที่เกิดขึ้นขณะนี้คือ ที่ดินราคาแพง หากพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยเช่าพื้นที่ราคาสูง เท่ากับต้องปรับราคาสินค้าสูงด้วย เสน่ห์ของตลาดสินค้าราคาถูกที่สนับสนุนท้องถิ่นและช่วยเหลือชุมชนก็จะหมดไปในสังคมไทย

 

อ้างอิง

http://transbordernews.in.th/home/?p=7513