รายการ “ช่วยกันคิดทิศทางข่าว” วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2564

รายการ "ช่วยกันคิดทิศทางข่าว" วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2564 เวลา 11.00-12.00 น.โดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ คลื่นข่าว MCOT News FM 100.5

ดำเนินรายการโดย นันทพร ทาวะระ - วสวัตติ์ โอดทวี จากสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ช่วงที่ 1 : ส่องแนวทางอยู่บ้านร่วมผู้ป่วยโควิดรองรับรูปแบบ Home Isolation ใช้ชีวิตอย่างไรให้อยู่รอด

ช่วงที่ 2 : โตเกียว โอลิมปิก กับ การทำงานของสื่อภายใต้วิกฤตโควิด และมินิล็อกดาวน์ในญี่ปุ่น