ราชดำเนินเสวนา หัวข้อ “ร่วมคิด ร่วมแก้ ปัญหาสื่อละเมิดสิทธิ” – ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.oo – ๑๒.oo น

 

 

ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานราชดำเนินเสวนา หัวข้อ

ร่วมคิด ร่วมแก้ ปัญหาสื่อละเมิดสิทธิ

จัดโดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

วันศุกร์ที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙  เวลา ๑๐.oo - ๑๒.oo น

ณ ห้องประชุมอิศรา อมันตกุล  ชั้น ๓ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย(ตรงข้ามรพ.วชิระ ถนนสามเสน)

วิทยากร

ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์                  คณบดีคณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

นายสาโรช เมฆโสภาวรรณกุล       บรรณาธิการฝ่ายภาพ หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

นางสาวศตกมล  วรกุล                          บรรณาธิการบริหาร NEW TV

นายเสรี ชยามฤต                            นายกสมาคมนักข่าวบันเทิง

นางทิชา ณ นคร                               อดีตสมาชิกสภาปฎิรูปแห่งชาติ สายสังคม

ปัจจุบัน "ผอ.ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกาญจนาภิเษก"

ดำเนินรายการโดย

นายบรรยงค์  สุวรรณผ่อง                          กรรมการ จริยธรรม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ