ฟังเสียงการเสวนา”ศาลเตี้ยออนไลน์…คนโพสต์จ่อคุก…เหยื่อทุกข์ระทม”

 

ฟังการเสวนา
“ศาลเตี้ยออนไลน์...คนโพสต์จ่อคุก...เหยื่อทุกข์ระทม”

จัดโดย สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์

ร่วมกับ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
วันพฤหัสบดีที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

ณ อาคารสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ (บางเขน)

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

ฟังเสียงการเสวนาทั้งหมด

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

ผศ.พิจิตรา สึคาโมโต้ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ว่าที่พันตรี  สมบัติ วงศ์กำแหง  อุปนายกฝ่ายบริหาร สภาทนายความ


น.ส.กนกพร ประสิทธิ์ผล นายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์


เชิญร่วมฟังการเสวนา
“ศาลเตี้ยออนไลน์...คนโพสต์จ่อคุก...เหยื่อทุกข์ระทม”

จัดโดย สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์

ร่วมกับ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
วันพฤหัสบดีที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

ณ อาคารสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ (บางเขน)

กำหนดการ

๐๙.๓๐ น. ลงทะเบียน

๑๐.๐๐ น.      เสวนา บทบาทสื่อกับกฎหมาย หัวข้อ “ศาลเตี้ยออนไลน์...คนโพสต์จ่อคุก...เหยื่อทุกข์ระทม”

วิทยากร ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ

ผศ.พิจิตรา สึคาโมโต้ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

น.ส.กนกพร ประสิทธิ์ผล นายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์

ผู้ดำเนินรายการ นายปราเมศ เหล็กเพ็ชร์ อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

และผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

 

๑๑.๓๐ น.        ลงนามความร่วมมือ ความช่วยเหลือด้านการดำเนินอรรถคดีและการส่งเสริมทางวิชาการ

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร   นายกสภาทนายความ

นายวันชัย วงศ์มีชัย                  นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

นายเทพชัย หย่อง                     นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

 

๑๒.๐๐ น.     เสร็จพิธี