ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมกิจกรรมราชดำเนินเสวนา หัวข้อ “๒ปี สปท.สังคมได้อะไรจากการปฏิรูป” วันอาทิตย์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.oo – ๑๒.oo น

ราชดำเนินเสวนา หัวข้อ

๒ปี สปท.สังคมได้อะไรจากการปฏิรูป

จัดโดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

วันอาทิตย์ที่ ๒๓  กรกฎาคม  ๒๕๖๐   เวลา ๑๐.oo - ๑๒.oo น  ณ ห้องประชุมอิศรา อมันตกุล  ชั้น ๓

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (ตรงข้ามวชิรพยาบาล  ถนนสามเสน)


สุริยะใส กตะศิลา

รองคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต

นิกร จำนง

ที่ปรึกษา หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา อดีตสปท.

นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ

รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์

ชวลิต  วิชยสุทธิ์

อดีตรองเลขาธิการ พรรคเพื่อไทย

ดำเนินรายการโดย    

มงคล  บางประภา เลขาธิการ และอุปนายกฝ่ายบริหาร

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ