ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมกิจกรรมราชดำเนินเสวนา หัวข้อ “ปลุกข้อหา มาตรา ๑๑๖ อุปสรรคต่อการปฏิรูปประเทศ?” -๓ กย. ๖๐

ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมกิจกรรมราชดำเนินเสวนา หัวข้อ

"ปลุกข้อหา มาตรา ๑๑๖ อุปสรรคต่อการปฏิรูปประเทศ?"

จัดโดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
วันอาทิตย์ที่ ๓ กันยายน  ๒๕๖๐   เวลา ๑๐.oo - ๑๒.oo น  ณ ห้องประชุมอิศรา อมันตกุล  ชั้น ๓
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (ตรงข้ามวชิรพยาบาล  ถนนสามเสน)

สุณัย ผาสุข
ที่ปรึกษา  Human Rights Watch ประจำประเทศไทย
เสรี สุวรรณภานนท์
กรรมการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
จักร์กฤษ เพิ่มพูล
ที่ปรึกษาสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
วิรัตน์ กัลยาศิริ
หัวหน้าทีมกฎหมายพรรคประชาธิปัตย์
ดำเนินรายการโดย     
ปรัชญาชัย ดัชถุยาวัตร
โฆษก และกรรมการบริหาร สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

ประเด็นเสวนา

- การตั้งข้อหาผู้เห็นต่างจากรัฐบาลในมาตรา ๑๑๖ ของประมวลกฎหมายอาญา ที่มีเพิ่มขึ้นในยุครัฐบาลคสช. ช่วง ๓ ปี ทั้ง ฝ่ายการเมือง นักกิจกรรม สื่อมวลชน ตรงตามเจตนารมณ์กฎหมายหรือไม่ หรือ เหวี่ยงแห เหมาเข่ง เพื่อปิดปากให้คนไม่กล้าวิพากษ์วิจารณ์

- . การอ้างเหตุผลเพื่อความมั่นคงเพียงพอแค่ไหน และขัดต่อเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญฉบับประชามตินี้หรือไม่ที่รองรับเสรีภาพการแสดงความคิดเห็นของประชาชนไว้  และกลุ่มที่คิดต่างจาก คสช. ในภาพรวม ได้ติชมโดยสุจริตแค่ไหน เข้าข่ายควรถูกตั้งข้อหา มาตรา ๑๑๖ ได้

- การตั้งข้อหาด้วยมาตรา ๑๑๖ กระทบต่อการปฏิรูปประเทศ การสร้างความปรองดองหรือไม่ อย่างไร ในขณะที่รัฐบาลผลักดัน เดินหน้าสู่โหมดปฏิรูปประเทศ และเรื่องนี้ควรมีทางออกอย่างไรต่อผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรยากาศนำไปสู่ความสมานฉันท์ของประเทศ