ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง สื่อมวลชนเมียนมากับการพัฒนาประชาธิปไตย โดย U Ye Htut อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงข่าวสาร -30เม.ย.61

 

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง สื่อมวลชนเมียนมากับการพัฒนาประชาธิปไตย

 

โดย  U Ye Htut อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงข่าวสาร

และอดีตโฆษกประธานาธิบดีของเมียนมา

(Minister for Information of Myanmar from 2014 to 2016

and spokesperson for the President from 2013 to 2016)


ในวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 10.30-12.00 น. ณ ห้องอิศรา อมันตกุล ชั้น 3

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (การบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ)