ขอเชิญเพื่อนสื่อมวลชนร่วมกิจกรรม ราชดำเนินเสวนา หัวข้อ “ทางออกโทษประหาร กับ ปัญหากระบวนการยุติธรรม” -๘ ก.ค. ๖๑

ขอเชิญเพื่อนสื่อมวลชนร่วมกิจกรรม

ราชดำเนินเสวนา หัวข้อ

"ทางออกโทษประหาร

กับ ปัญหากระบวนการยุติธรรม"

จัดโดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

วันอาทิตย์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๐.oo - ๑๒.oo น ณ ห้องประชุมอิศรา อมันตกุล ชั้น ๓

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (ตรงข้ามวชิรพยาบาล  ถนนสามเสน)

วิทยากร

รศ.ดร.สุณีย์ กัลยะจิตร         นักวิชาการด้านอาชญาวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล

อนันต์ชัย  ไชยเดช             ทนายความ

ศ.ดร. ชัยวัฒน์ สถาอานันท์    นักวิชาการ สันติศึกษา

พ.ต.อ.วิรุตม์ ศิริสวัสดิบุตร    อดีตรองผู้บังคับการจเรตำรวจ

ดำเนินการ ปรัชญาชัย ดัชถุยาวัตร

อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อและโฆษก สมาคมฯ

 

ถ่ายทอดสดที่ https://www.facebook.com/activityoftja/