ราชดำเนินเสวนา หัวข้อ “เตรียมความพร้อม ทำข่าวเลือกตั้ง 62”

 

ขอเชิญเพื่อนสื่อมวลชนร่วมกิจกรรม ราชดำเนินเสวนา หัวข้อ

"เตรียมความพร้อม ทำข่าวเลือกตั้ง 62"

จัดโดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

วันอาทิตย์ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๓o - ๑๕.oo น ณ ห้องประชุมอิศรา อมันตกุล ชั้น ๓

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (ตรงข้ามวชิรพยาบาล  ถนนสามเสน)

วิทยากร พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา  เลขาธิการ กรรมการการเลือกตั้ง

ร.ต.อ. ชนินทร์ น้อยเล็ก ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและคดี

กิตติพงษ์ บริบูรณ์     ผู้อำนวยการสำนักบริหารการเลือกตั้ง

และการออกเสียงประชามติ 1 ดำเนินรายการ มงคล  บางประภา

อุปนายกฝ่ายบริหาร สมาคมนักข่าวฯ

และเลขาธิการ สมาคมนักข่าวฯ

ช่วงเช้า ๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.  เวทีเปิดสำหรับสื่อและบุคคลทั่วไป  เนื้อหาว่าด้วย กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง  วิธีการทำข่าวเลือกตั้ง  ที่เปลี่ยนแปลงจากอดีต

@@@@@@@@@@@@@

ช่วงบ่าย ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. เวทีปิด ชั้นสอง  สำหรับหัวหน้าข่าว  ผู้บริหารองค์กรสื่อหรือผู้แทน ไม่เกิน ๒๐ คน   เนื้อหา  ทำความเข้าใจ แลกเปลี่ยนมุมมอง  แนวทางการร่างระเบียบ กกต. ว่าด้วยการหาเสียง  และการรายงานข่าวผ่านสื่อโซเชี่ยล ในระหว่างมีกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง  ข้อห้าม  และข้อพึงระวัง

กรุณา(สื่อมวลชนเท่านั้น) ลงทะเบียนที่  http://bit.ly/news-election62

พร้อมกันนี้  ยังมีการแถลงท่าที จุดยืน ของสมาคมนักข่าวฯ ต่อการเปิดให้องค์กรลงทะเบียนส่งผู้สมัครการเลือกสมาชิกวุฒิสภา  ในวันเดียวกัน