ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมกิจกรรมราชดำเนินเสวนา หัวข้อ “ปลดล็อกสื่อมวลชน คืนเสรีภาพประชาชน เดินหน้าสู่ประชาธิปไตย”-๒๓ธค.๖๑

 

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

จัดกิจกรรมราชดำเนินเสวนา หัวข้อ

"ปลดล็อกสื่อมวลชน คืนเสรีภาพประชาชน เดินหน้าสู่ประชาธิปไตย"

วันอาทิตย์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐น

ณ ห้องอิศรา อมันตกุล ชั้น ๓ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 

วิทยากร    จักร์กฤษ  เพิ่มพูล ที่ปรึกษาอนุกรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

องอาจ คล้ามไพบูลย์         ผู้แทนพรรคประชาธิปัตย์

นิกร  จำนง ผู้แทนพรรคชาติไทยพัฒนา

ลดาวัลลิ์  วงศ์ศรีวงศ์         ผู้แทนพรรคเพื่อไทย

พลเอกฐิติวัจน์  กำลังเอก   ผู้แทนพรรคพรรคชาติพัฒนา

พรรณิการ์ วานิช                     ผู้แทนพรรคอนาคตใหม่

ดร.วิโชติ  วัณโณ                     ผู้แทนพรรคเพื่อชาติ

พงศ์เกษม สัตยาประเสริฐ   ผู้แทนพรรคไทยรักษาชาติ

ผู้แทนพรรคพลังประชารัฐ*

ผู้แทนพรรคภูมิใจไทย*

ผู้แทนพรรครวมพลังประชาชาติไทย*

ดำเนินรายการ   ปรัชญาชัย ดัชถุยาวัตร อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพฯ สมาคมฯ

 

*************************************

หลังปลดล็อกการเมืองแล้วยังมีคำสั่งและประกาศ คสช. ที่ยังไม่ได้ยกเลิก ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการทำหน้าที่ของสื่อมวลชน โดยเฉพาะช่วงการเลือกตั้งจำเป็นต้องคืนเสรีภาพให้สื่อมวลชนและประชาชน

 

คำสั่งและประกาศคสช.ที่ยังไม่ยกเลิกประกอบด้วย

 

1.ประกาศ คสช.ฉบับที่ 97/2557 เรื่อง การขอความร่วมมือต่อการปฏิบัติงานของคสช.และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ กรณีการห้ามเสนอข่าวสารที่จะเป็นภัยต่อความมั่นคง ความลับของหน่วยราชการ ยั่วยุ ปลุกปั่นให้เกิดความขัดแย้ง

 

2.ประกาศคสช.ที่103 /2557 แก้ไขเพิ่มเติมประกาศคสช.ฉบับที่ 97 /2557 โดยห้ามวิพากษ์วิจารณ์การปฏิบัติงานของคสช.โดยเจตนาไม่สุจริตเพื่อทำลายความน่าเชื่อถือของคสช.ด้วยข้อมูลอันเป็นเท็จ

 

3.คำสั่งหัวหน้าคสช.ที่3/2558 (ข้อ5)ให้อำนาจเจ้าพนักงานรักษาความสงบเรียบร้อยมีอำนาจออกคำสั่งห้ามการเสนอข่าว การจำหน่าย หรือทำให้แพร่หลายซึ่งหนังสือ สิ่งพิมพ์ หรือสื่ออื่นใด และได้กำหนดโทษสำหรับผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

4.คำสั่งหัวหน้าคสช.ที่41/2559 เรื่อง การกำกับดูแลการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ โดยมีเจตนาในการขยายอำนาจ ตามมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2551 ของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ให้ครอบคลุมไปถึงประกาศของคสช. ฉบับที่ 97/2557 และฉบับที่103/2557 รวมทั้งคุ้มครองการใช้อำนาจของ กสทช.

 

จึงอยากให้ตัวแทนพรรคการเมืองได้แสดงความเห็นและจุดยืนต่อเรื่องดังกล่าว