เสวนา หยุดแบ่งขั้ว! ฟังเสียงประชาชนก่อนจัดตั้งรัฐบาล

 

 

 

กำหนดการเสวนา หยุดแบ่งขั้ว! ฟังเสียงประชาชนก่อนจัดตั้งรัฐบาล

ศูนย์อำนวยการวาระเลือกตั้ง 62 ไทยพีบีเอส ร่วมกับ 9 ภาคีเครือข่าย

เวลา 10.00 -12.30 น.

วันที่ 26 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เวลา

กิจกรรม

10.50 – 11.10 น.

ลงทะเบียน

11.10 -12.30 น.

(FB Live)

เสวนา: หยุดแบ่งขั้ว! ฟังเสียงประชาชนก่อนจัดตั้งรัฐบาล

โดย

  1. คุณธีรพรรณ ใจมั่น – นักวิชาการสถาบันพระปกเกล้า
  2. ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล - รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  3. ดร.เอกพันธุ์ ปิณฑวณิช - ผู้อำนวยการสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
  4. คุณลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์ – รองประธานและเลขาธิการพีเน็ต
  5. นายมงคล บางประภา – นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
  6. นายพีระวัฒน์ โชติธรรมโม – นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
  7. คุณโชนรังสี เฉลิมชัยกิจ – ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
  8. คุณก่อเขต จันทเลิศลักษณ์ - ผู้อำนวยการสำนักข่าว ไทยพีบีเอส