สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศจัดอบรมนักข่าว สื่ออิสระ และนักสิทธิมนุษยชนให้มีความเข้าใจในเรื่องโทษประหารชีวิตจากมุมมองทั้งไทยและต่างประเทศ

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศจัดอบรมนักข่าว สื่ออิสระ และนักสิทธิมนุษยชนให้มีความเข้าใจในเรื่องโทษประหารชีวิตจากมุมมองทั้งไทยและต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศ (สมาคม) ร่วมกับสำนักงานคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล และอินเทอร์นิวส์ จัดอบรมในหัวข้อ “โทษประหาร: มุมมองด้านกฎหมาย ศีลธรรมจรรยา และสิทธิมนุษยชน” ณ ห้องประชุมชั้น 3 ของสมาคม โดยรับเกียรติจาก ฯพณฯ เปียร์ก้า ตาปิโอล่า เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย และฯพณฯ เอมิลิโอ เด มิเกล กาลาเบียล่า เอกอัครราชทูตสเปนประจำประเทศไทย มาร่วมแสดงมุมมองของยุโรปในเรื่องนี้

ทั้งนี้ ทุกวันที่ 10 ตุลาคม ถือเป็นวันยุติโทษประหารชีวิตยุโรปและสากล ซึ่งสหภาพยุโรปถือว่าเป็นผู้นำในการรณรงค์ให้ประเทศต่างๆยกเลิกโทษประหารชีวิต

นอกจากท่านเอกอัครราชทูตทั้งสองท่านแล้ว ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ยังได้ฟังทัศนะจากผู้พิพากษา ฮันนะ โซฟี เกรเว อดีตผู้พิพากษาศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับการพิจารณาคดีของศาลด้วย

ด้านวิทยากรของไทย คุณนรีลักษณ์ แพไชยภูมิ ผู้อำนวยการกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม และคุณสัณหวรรณ ศรีสด ที่ปรึกษากฎหมาย คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล ได้มาร่วมให้ความรู้ และเล่าถึงความเคลื่อนไหวของประเทศไทยในเรื่องโทษประหารชีวิต

ในตอนท้าย ผู้เข้ารับการอบรมยังได้ฟังการบรรยายประกอบภาพจากคุณโทชิ คาซามะ ช่างภาพและนักกิจกรรมต่อต้านโทษประหารจากญี่ปุ่น ซึ่งได้ไปถ่ายภาพและสัมภาษณ์ผู้ที่กำลังจะถูกประหารในเรือนจำในสหรัฐอเมริกาด้วย ซึ่งเป็นการบรรยายที่สะเทือนอารมณ์มาก

นอกจากนักข่าว สื่ออิสระ ทนายความ และนักเคลื่อนไหวสิทธิมนุษยชนแล้ว นักศึกษาปริญญาโทจากสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายาซึ่งมีทั้งชาวไทยและต่างประเทศยังได้เข้าร่วมการอบรมด้วย

 

ฯพณฯ เปียร์ก้า ตาปิโอล่า เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย (ซ้าย) และฯพณฯ เอมิลิโอ เด มิเกล กาลาเบียล่า เอกอัครราชทูตสเปนประจำประเทศไทย ร่วมแสดงทัศนะของประเทศในยุโรปเกี่ยวกับโทษประหารชีวิต

 

คุณมงคล บางประภา นายกสมาคม (คนยืน) กล่าวขอบคุณวิทยากรที่มาให้ความรู้ หลังจากที่คุณสัณหวรรณ ศรีสด ที่ปรึกษากฎหมาย คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล (นั่งซ้าย) และคุณนรีลักษณ์ แพไชยภูมิ ผู้อำนวยการกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ได้บรรยายและร่วมตอบคำถามจากผู้เข้ารับการอบรม