ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมกิจกรรมราชดำเนินเสวนา หัวข้อ “จุดกึ่งกลางการจัดการปัญหา Fakenews”

วันอาทิตย์ที่ 17 พ.ย. 2562 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดเวทีราชดำเนินเสวนา หัวข้อ “จุดกึ่งกลางการจัดการปัญหา Fakenews”   เป็นเวทีสาธารณะ เพื่อทำความเข้าใจให้ตรงกันในสังคม โดยมีสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยเป็นองค์กรกลาง ในการร่วมกันแก้ปัญหาข่าวลวง ข่าวปลอม หรือ Fakenews ให้สังคมโดยรวม ให้ได้รับทราบนโยบายการแก้ไขปัญหา Fakenews จากฝ่ายรัฐบาล ที่มีหลายประเด็นที่สังคมยังมีข้อกังวลและห่วงใย โดยมีภาควิชาการ ภาคประชาชน มาร่วมแสดงความคิดเห็นในมิติที่หลากหลาย


 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

กรุณาลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ที่ https://forms.gle/RVysErV1CdiCgNLQA

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมกิจกรรมราชดำเนินเสวนา หัวข้อ

"จุดกึ่งกลางการจัดการปัญหา Fakenews"

วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562  เวลา 10.00-12.00 น.

ณ ห้องอิศรา อมันตกุล ชั้น 3 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

จัดโดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

09.30 น.  ลงทะเบียน

10.00 น. เสวนา "จุดกึ่งกลางการจัดการปัญหา Fakenews"

นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์

อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ

ที่ปรึกษากฎหมาย สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์

สุภิญญา  กลางณรงค์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

ผู้ดำเนินรายการ   จีรพงษ์  ประเสริฐพลกรัง

เลขาธิการและอุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฎิรูปสื่อ สมาคมฯ

12.00 น. ปิดการเสวนา

*วิทยากรอยู่ระหว่างการประสานงาน

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

กรุณาลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ที่ https://forms.gle/RVysErV1CdiCgNLQA

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@