คำกล่าวของผอ.เลี่ยว CMG ในสัมมนาทางไกล ถอดรหัสการประชุมสองสภาของประเทศจีน

เลี่ยว ลี่ ผู้อำนวยการฝ่ายความร่วมมือต่างประเทศของ China Media Group (CMG) ประจำภูมิภาค Asia Pacific


คำกล่าวของผอ.เลี่ยว CMG ใสัมมนาทางไกล ถอดรหัสการประชุมสองสภาของประเทศจีน

ราชดำเนินเสวนา on line ด้วยระบบ zoom  เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563

สวัสดีนายกสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพแห่งประเทศไทยคุณมงคล  รศ. ดร. อักษรศรี พานิชสาส์น ผศ.ดร.ปิติ ศรีแสงนาม ผศ.ดร.หลี่ เหรินเหลียง และ แขกร่วมงานจากสื่อไทยจีนทุกท่านที่เคารพ

ดิฉันเลี่ยวลี่ มาจาก CMGประจำภูมิภาค Asia Pacific ณ ตอนนี้ ถึงแม้ว่าจะมีจอมาคั่นระหว่างพวกเรา แต่ดิฉันตื่นเต้นยิ่งกว่าทุกการประชุมที่ผ่านมา ภายใต้การสนับสนุนของนายกสมาคมและทีมงานของสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพแห่งประเทศไทย ทำให้การเตรียมงานเสวนาครั้งนี้เสร็จสิ้นได้ภายในระยะเวลาเพียงหนึ่งสัปดาห์เท่านั้น คุณมงคลนั้นไม่เพียงภาษาจีนคล่องแคล่ว อีกทั้งยังมีความรู้ด้านวัฒนธรรมจีนที่ลึกซึ้ง เคยเดินทางไปจีนหลายครั้ง ซึ่งประสบการณ์ของคุณมงคลเป็นรากฐานในการประสานความร่วมมือระหว่าง CMG กับสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพแห่งประเทศไทยได้อย่างรวดเร็ว ดิฉันจึงขอใช้โอกาสนี้ขอบคุณคุณมงคลและสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพแห่งประเทศไทยที่ให้ความสำคัญกับกิจกรรมในวันนี้เป็นพิเศษ ซึ่งความสำเร็จในครั้งนี้เป็นความร่วมมือต่อเนื่องมาจากกิจกรรม“สื่อไทยเรียนรู้จีน”ในปี 2562 ที่ผ่านมา

China Media Group ถือเป็นองค์กรสื่อทางด้านโทรทัศน์และวิทยุที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน โดยมี Brand สื่อที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของCMG เช่น CCTV CRI CNR และ GCTN ดิฉันเชื่อว่าทุกคนที่ร่วมประชุมน่าจะพอเคยได้ยินมาบ้าง ปัจจุบัน CMG มีการตั้งสถานีใน 100 กว่าประเทศทั่วโลก และประเทศไทยมีนักข่าว 4 คนประจำ นั้นหมายถึงทาง CMG ให้ความสำคัญกับมิตรภาพระหว่างทั้งสองประเทศ ในส่วนของสื่อไทยจะเป็นช่องทางสำคัญที่สื่อจีนเข้าถึงวัฒนธรรมและนำเสนอข่าวของไทยได้อย่างตรงไปตรงมา ในช่วงแรกของการระบาดโควิด-19ในจีน สื่อไทยให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมาก และ CMG เป็นสื่อที่นำเสนอเรื่องเกี่ยวกับโควิดอย่างเป็นทางการของจีน โดยทาง CMG ได้ให้ข้อมูลข่าวสารให้กับสื่อไทยหลายสิบองค์กร และเชื่อมสายระหว่างสื่อไทยกับผู้สื่อข่าวของ CMG ที่ ปักกิ่ง และอู่ฮั่น CMG ได้ทำงานประสานกับสื่อไทยอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของข่าวปลอม และนำพลังเชิงบวกมาให้กับผู้ชมของทั้งสองประเทศ ในช่วงต้นเดือนมีนาคม มีบางประเทศพยายามโยนความผิดให้กับจีน แต่รัฐบาลไทยเข้าใจและสนับสนุนจีนอยู่เสมอ ราชวงศ์ รัฐบาลและประชาชนไทยต่างบริจาคของใช้จำเป็นให้แก่อู่ฮั่น ต่อมาเมื่อสถานการณ์ในไทยเริ่มตึงเครียด ประเทศจีนก็ได้ให้ความช่วยเหลือกับประเทศไทยหลายครั้ง ทั้งสื่อไทยและสื่อจีนได้เขียนข่าวชื่นชม มิตราภาพระหว่างไทยจีนเป็นมิตเท้ที่เกิดจากการร่วมสุขร่วมทุขด้วยกัน

ในช่วงวันที่ 21 พฤษภาคมถึง 28 พฤษภาคม การประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติและการประชุมที่ปรึกษาทางการเมืองของจีนจัดขึ้นที่กรุงปักกิ่ง หลายประเทศทั่วโลกให้ความสนใจกับเรื่องนี้เป็นพิเศษ รวมสื่อไทยด้วย  เนื่องจากจีนประสบความสำเร็จในการต่อสู้กับโรคระบาด ประเทศต่างๆทั่วโลกจึงอยากที่จะเข้าใจและเรียนรู้จากมาตรการรับมือของจีนในการสร้างสมดุลระหว่างการป้องกันการระบาดซ้ำของโรคและฟื้นฟูเศรษฐกิจไปพร้อมกัน ต่อมา จีนเป็นตัวขับเคลื่อนของเศรษฐกิจโลกที่มีอุตสาหกรรมการผลิตที่ใหญ่ที่สุดในโลก และห่วงโซ่อุตสาหกรรมที่ครบวงจรที่สุด นโยบายและมาตรการที่ประกาศใช้ในการประชุมสองสภาจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค รวมถึงเศรษฐกิจโลกด้วย

การประชุมสองสภาของจีนไม่เพียงเป็นเหตุการณ์สำคัญสำหรับชาวจีนเท่านั้น แต่ยังเป็นเหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลก การทำความเข้าใจกับการประชุมสองสภาเป็นบทสำคัญในการเข้าใจการพัฒนาเศรษฐกิจ วัฒนธรรมและสังคมของจีน ทาง CMG หวังว่าจะช่วยเพื่อนๆสื่อไทยให้เข้าใจการประชุมสองสภาของจีนอย่างถูกต้องและรอบด้าน โดยการร่วมมือกับสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยในการจัดงานสัมมนาครั้งนี้ เราได้เชิญวิทยากรที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย 3 ท่านที่ศึกษาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจีนมาเป็นระยะกว่าสิบปี ซึ่งพวกเขาจะสามารถตอบประเด็นที่ทุกคนสนใจเกี่ยวกับการประชุมสองสภาในปีนี้อย่างเป็นกลางและถูกต้อง ขอเชิญเพื่อนสื่อไทยทุกคนถามคำถามและแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน โดยดิฉันหวังว่าการสัมมนาในวันนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการระชับความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศ และผ่านพ้นวิกฤตผลกระทบจากการระบาดโควิด-19ของทั้งสองประเทศโดยเร็ว

สุดท้ายนี้ ดิฉันหวังว่าการเสวนาในครั้งนี้จะสำเร็จไปด้วยดี และหวังว่าความร่วมมือด้านสื่อระหว่างไทยและจีนจะได้ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น และมิตรภาพระหว่างไทยจีนยืนยาวชั่วนิรันดร์!