ขอเชิญเพื่อนสื่อมวลชนร่วมกิจกรรมราชดำเนินเสวนา-เลื่อน “คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” ต้องเตรียมตัวอย่างไร ไม่ให้ผิดกฎหมาย วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563

ขอเชิญเพื่อนสื่อมวลชนร่วมกิจกรรมราชดำเนินเสวนา หัวข้อ

เลื่อน "คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล"

ต้องเตรียมตัวอย่างไร ไม่ให้ผิดกฎหมาย

วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563  เวลา 10.00-12.00 น.

ณ ห้องอิศรา อมันตกุล ชั้น 3 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

จัดโดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

09.30 น.  ลงทะเบียน

10.00 น.  วิทยากร

ภุชพงค์ โนดไธสง

รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ

นักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญกฎหมายอิเล็กทรอนิกส์

ระวี ตะวันธรงค์

นายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์

ผู้ดำเนินการเสวนา

จีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง

อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฎิรูปสื่อ สมาคมนักข่าวฯ

12.00 น. จบการเสวนา

 

มีการถ่ายทอดสดการเสวนาผ่านทาง FB Live @  https://www.facebook.com/activityoftja


ลงทะเบียนร่วมงานได้ที่นี้