สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯจัดราชดำเนินเสวนา ครั้งที่ 2/2566 หัวข้อ “ปฏิรูปตำรวจ” กู้วิกฤตศรัทธาหรือดิ่งเหว?

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมราชดำเนินเสวนา ครั้งที่ 2/2566 หัวข้อ " “ปฏิรูปตำรวจ” กู้วิกฤตศรัทธาหรือดิ่งเหว?" ในวันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2566 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้อง Meeting A ชั้น 7 ที่ทำการชั่วคราวสมาคมนักข่าวฯ อาคารบางซื่อจังชั่น (ตึกแดง) ถนนกำแพงเพชร 2 วิทยากรประกอบด้วย ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ อดีตกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  พ.ต.อ.วิรุตม์ ศิริสวัสดิบุตร  เลขาธิการสถาบันเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม ดร.มานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น(ประเทศไทย) ดำเนินรายการโดย

พรทิพย์ โม่งใหญ่  สถานีโทรทัศน์เวิร์คพอยท์ 23

กิจกรรมราชดำเนินเสวนา เป็นเวทีสร้างความรู้ ความเข้าใจ ระหว่างนักข่าวกับแหล่งข่าวในประเด็นต่างๆ ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยเชิญสื่อมวลชนทุกแขนงเข้าร่วมฟัง มีเป้าหมายในการพัฒนา และส่งเสริมคุณภาพการทำงานข่าวในปัจจุบัน บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง โดยจะเชิญแหล่งข่าวมาพบปะพูดคุยและตอบคำถามนักข่าวในเวทีดังกล่าว

สำหรับสื่อมวลชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมราชดำเนินเสวนา กรุณาลงทะเบียนที่ลิงค์ด้านล่าง https://forms.gle/FokSq83piuFxPgD77