ราชดำเนินเสวนา-ขุมทรัพย์พรรคการเมือง

การแถลงข่าวเปิดตัว เว็บไซต์ข่าวสืบสวนออนไลน์ TCIJ.
และเวทีอภิปราย / ราชดำเนินเสวนา
ขุมทรัพย์พรรคการเมือง
จัดโดย  TCIJ.  ร่วมกับสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ ฯ
วันอาทิตย์ที่  29  พฤษภาคม  2554
ณ  ห้องประชุมชั้น 3  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ  ถนนสามเสน  กทม.

13.00 --  13.30      ลงทะเบียน
13.30 --  14.00    แถลงข่าวเปิดตัวเว็บไซต์ข่าวสืบสวน TCIJ.  
โดย  สุชาดา  จักรพิสุทธิ์  /  ผู้อำนวยการ
14.00 --  16.00     เวทีอภิปราย / ราชดำเนินเสวนาหัวข้อ ขุมทรัพย์พรรคการเมือง
ศ. ชัยอนันต์  สมุทวณิช
รศ.นวลน้อย  ตรีรัตน์
ประสงค์  เลิศรัตนวิสุทธิ์
ธีรเดช  เอี่ยมสำราญ / ดำเนินรายการ