ราชดำเนินเสวนา พรรคการเมืองรับเชิญถกนโยบายกับนักการศึกษา-ราชดำเนินเสวนา “ถกนโยบายการศึกษารัฐบาลใหม่หลังเลือกตั้ง”

พรรคการเมืองรับเชิญถกนโยบายกับนักการศึกษา
นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยกล่าวว่า ขณะที่พรรคการเมืองต่างๆ กำลังรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งซึ่งกำลังจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคมนี้ แต่ยังไม่ได้มีการกล่าวถึงนโยบายทางการการศึกษาที่ชัดเจน ทั้งๆ ที่ประเด็นทางด้านการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญท่ำหนดอนาคตของประเทศดังนั้น สมาคมฯ จึงร่วมกับชมรมสื่อมวลชนสายการศึกษาและกลุ่ม For Thailand  จึงจะกิจกรรมราชดำเนินเสวนาในหัวข้อ “ถกนโยบายการศึกษารัฐบาลใหม่หลังเลือกตั้ง” ในวันอังคารที่ 21  มิถุนายน 2554  เวลา  1o.oo – 12.3o  น. ณ ห้องประชุมอิศรา อมันตกุล ชั้น 3 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ถนนสามเสน (ตรงข้าม รพ. วชิระ) กรุงเทพฯ

นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ กล่าวด้วยว่า วิทยากรในการเสวนาดังกล่าวประกอบด้วยนายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะนายทะเบียนพรรคประชาธิปัตย์ นายคณวัฒน์ วศินสังวร รองหัวหน้า พรรคเพื่อไทย คุณหญิงกษมา  วรวรรณ ณ อยุธยา อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ ดร. ประภาภัทร นิยม จากสถาบันอาศรมศิลป์ จึงขอเชิญสื่อมวลชนและผู้สนใจทั่วไปร่วมฟังการเสวนาครั้งนี้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ โดยติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่โทร. 02 – 668 - 9422

 

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ร่วมกับชมรมสื่อมวลชนสายการศึกษา และกลุ่ม For Thailand

ขอเชิญสื่อมวลชนทั้งหนังสือพิมพ์ วิทยุและโทรทัศน์   เข้าร่วมฟังการเสวนาในกิจกรรม

ราชดำเนินเสวนา

“ถกนโยบายการศึกษารัฐบาลใหม่หลังเลือกตั้ง”

วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2554  เวลา  1o.oo – 12.3o  น.

ณ ห้องประชุมอิศรา อมันตกุล ชั้น 3 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ถนนสามเสน (ตรงข้าม รพ. วชิระ) กรุงเทพฯ

 

09.30-10.00 น.             ลงทะเบียน

10:00-10:05 น.             กล่าวต้อนรับโดย

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี

นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

10:05-10:15 น.             กล่าวเปิดการเสวนาโดย

คุณฐิติวรรณ ไสวแสนยากร

ประธานชมรมสื่อมวลชนสายการศึกษา

10:15-12:00 น.        เสวนา "ถกนโยบายการศึกษารัฐบาลใหม่หลังเลือกตั้ง

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ นายทะเบียนสมาชิก พรรคประชาธิปัตย์

นายคณวัฒน์ วศินสังวร รองหัวหน้า พรรคเพื่อไทย

วิจารณ์นโยบายพรรคโดย

คุณหญิงกษมา  วรวรรณ ณ อยุธยา

อดีตคณะกรรมการปฏิรูป (อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)

ดร. ประภาภัทร นิยม

สถาบันอาศรมศิลป์

12:00-12:30 น.                         ถาม-ตอบโดยสื่อมวลชนสายการศึกษา