ฟังเสียงราชดำเนินเสวนา “ฮ. ตก กับปัญหาอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน” จันทร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๔

 

ฟังเสียงการเสวนา

{mp3remote}http://www.tja.or.th/images/sound2554/540808-seminar-tja.mp3{/mp3remote}

 

 

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ร่วมกับ สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย

ขอเชิญสื่อมวลชนทั้งหนังสือพิมพ์   วิทยุและโทรทัศน์   เข้าร่วมฟังการเสวนาในกิจกรรม

ราชดำเนินเสวนา

“ฮ. ตก กับปัญหาอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน”

วันจันทร์ที่ ๘  สิงหาคม  ๒๕๕๔    เวลา  ๑o.oo – ๑๒.oo  น.

ณ ห้องประชุมอิศรา อมันตกุล ชั้น ๓  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ถนนสามเสน (ตรงข้าม รพ. วชิระ) กรุงเทพ

วิทยากร

คุณชัยวัฒน์  ลิ้มลิขิตอักษร

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

คุณสุรพงษ์ กองจันทึก

ผู้อำนวยการ ศูนย์ศึกษากะเหรี่ยงและพัฒนา

คุณวุฒิ  บุญเลิศ

ประธานประชาคมอำเภอสวนผึ้ง

ผู้ดำเนินรายการ

คุณชุติมา  นุ่มมัน

ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์มติชน

 

รายละเอียดโทร. o๒ – ๖๖๘ - ๙๔๒๒